Artículos - Historia local

LA PLAÇA DEL TEATRE

LA PLAÇA DEL TEATRE

El Mirador. La revista del Pla de l'Estany
núm.83, agost 2012, p.19

Aquesta plaça, una de les més antigues de Banyoles, i una de les primeres quan va començar el desenvolupament urbanístic de la nostra Vila. Per aquest motiu se la coneixia simplement per La Plaça. Anys més tard, quan es comença a edificar la que seria l'actual plaça Major, i per tal de diferenciar-la d'aquesta - que va rebre el nom de plaça de la Vila Nova - es va passar a nomenar plaça de la Vila Vella, nom amb la qual la trobem esmentada entre els anys 1209 i 1790. En certs moments, però, va rebre el nom de plaça de la Carnisseria o de les Carnisseries, per haver-hi en ella, primer la carnisseria de l'abat i, segles més tard, la carnisseria municipal.

En aquells primers anys, era el centre neuràlgic d'una vila que anava creixent a un bon ritme. En ella, o al seu redós, s'hi trobaven les carnisseries, els forns, les peixateries ... i fins i tot, a tocar de la porta del Forn, el primer bordell que va tenir Banyoles. I és que, d'aquesta plaça en sortien els principals carrers de la vila: el del Puig de Santa Maria - actual de l'Església - que menava a Santa Maria i des d'aquesta cap al de Sant Benet, que portava a la porta del mateix nom; el carrer Major inferior - actual Escrivanies - que era el nexe d'unió amb la plaça de la Vila Nova i el portal dels Turers; el del Portal de Peraseca - actual porta del Forn - que portava a aquesta porta; el de Quatre Cases - actual de Baix - cap al portal de la Barrera; i el que rebia i rep el nom del Puig, ja que portava del Monestir al puig de Santa Maria, passant per la plaça de la Vila Vella. Aquesta confluència de carrers, ens aboca al fet de que fins el segle XIII, en que es traslladà a la plaça de la Vila Nova, hi havia el mercat.

De la fisonomia medieval d'aquesta plaça ben poca cosa ens queda, doncs si bé per una banda sabem que diverses de les seves façanes estaven porticades, tal i com es pot llegir en diferents documents quan fan referència als comerços existents, situant-los a: "... al porticum in carniceria plaça Villa Vella"; o bé "... subtus archum et voltas hospicium Jacobi de Villa", també sabem, arrel de les darreres excavacions de l'any 2009, que la seva superfície és molt superior a la que tenia en un bon principi, doncs bona part del que avui és plaça, antigament estava edificada, i en concret la banda d'occident, on per les restes trobades sabem que les façanes de les cases arribaven fins a l'alçada de Can Gasparich.

És en aquest espai on avui en dia hi ha una font i una "platgeta", on durant els segles XIII i XIV van haver-hi les carnisseries de la família Llorenç. Més tard, cap al segle XVI, s'hi trobava l'escorxador i carnisseria municipal, i des de l'any 1847 fins el 1934, quan fou enderrocat, el Teatre Municipal, i d'aquí ve el nom actualment rep aquest espai. Serà a partir d'aquesta darrera data, que prendrà la fisonomia que coneixem avui en dia, passant de tenir una superfície que rondava els 125 metres quadrats als més de 500 que té actualment.

Bookmark and Share