Artículos - Historia local

ELS CARRERS DE BANYOLES EN NÚMEROS

ELS CARRERS DE BANYOLES EN NÚMEROS

Revista de Banyoles
núm.891, gener de 2008

Parlar sobre els carrers i fer una estadística és només qüestió de números, però a vegades els números els hem de saber interpretar.

Banyoles té 311 carrers, dels quals, 130 estan dedicats a personatges, 85 són topònims relacionats amb la població, 41 amb temes religiosos, 33 són noms de població, 25 estan relacionats amb les ciències de la natura, 16 amb el món industrial i 14 amb un ideal (com la pau o la llibertat). A banda d'aquest grans grups, en queden 9 de temes força diversos, com pot ser la mitologia, per exemple.

Però bé, si sumem tots aquests números, veurem que ens dóna força mes de 311 i això es perquè, com he dit, els números s'han de saber interpretar i no sempre dos i dos són quatre. Podem tenir el cas, per exemple, de Mossèn Constans, que si bé era religiós, el nom de carrer no se'l va donar com a tal, sinó que es va fer per la seva vessant historiadora, però no per això deixa de ser religiós. I exemples com aquests en tindríem molts.

Doncs bé, un cop aclarit aquest concepte, passem als números:
Dels 130 carrers dedicats a personatges, només un 17 per cent són dones. I si ho acotem a personatges locals, la diferència encara és més abismal, doncs dels 73, només un 11 per cent són dones. D'aquests personatges els que més destaquen per sobre els altres són els relacionats amb el món de la religió amb 29 carrers; d'aquests 17 ho són a Mare de Déus i Sants o Santes; 5 a abats, 3 a sacerdots, i 2 a papes i ordes religioses. Més enllà de l'àmbit religiós, els escriptors predominen, amb 22 carrers, seguits dels polítics amb 17. Després, a molta distància, tenim els 8 dedicats tant a músics, com a pedagogs, els 6 a militars i 4 a pintors; 3 a la natura i al periodisme; 2 a historiadors i arquitectes i per últim 1 a farmacèutics, filòlegs, fotògrafs, agrònoms, dibuixants, inventors, navegants, notaris .... i així fins a 14 oficis diferents.

Un altre grup força variat és el relacionat amb les ciències de la natura. Dels 25 del total, 7 porten el nom de muntanyes, encara que només 1 és pròpiament de la comarca; el món de l'astronomia i el món vegetal, comparteixen 6 carrers cadascun; 5 tenen noms de rius comarcals i només 1 porta nom d'animal.

Hi ha un altre grup força nombrós, on podem trobar reflectit la toponímia local, des dels Turers, fins a les Arcades i des del Camí dels Prats al Monestir. En total són 85 els carrers que podríem agrupar sota aquest concepte, i d'ells només 6 tenen quelcom a veure amb l'àmbit religiós. I relacionat amb la toponímia, podríem esmentar els 33 carrers que porten noms de poblacions, dels quals 16 són de la comarca, com Usall, Camós, Orfes o Porqueres.

He esmentat més d'una vegada el tema religiós, i és que com podem veure està present en la majoria de grups: en personatges, en toponímia,.... En total són 41 els carrers que d'una manera o altra hi tenen a veure: 6 a nivell toponímic i 35 a personatges i d'aquests només 7 són dones.

En relació al món de la indústria, que en total són 16 els carrers que hi estan relacionats, 11 hi tenen a veure en el camp tèxtil i de les pells, com els carrers de les Adoberies o dels Teixidors; i la resta a altres indústries, com la del paper o l'alimentaria. En aquest darrer grup trobem per exemple l'avinguda de la Farga o el carrer de les Enforcadores d'alls.

Un altre grup amb 14 carrers, és en el que podríem agrupar aquells carrers que tenen un nom més o menys relacionat amb un concepte abstracte o amb un ideal, com podria ser la Pau, la Llibertat, la Solidaritat, el Progrés o l'Europa de les nacions.

I per últim, com si fos un calaix de sastre, hi tenim 9 carrers amb noms tan dispars com poden ser els de Neptú, o el Carrilet.

Bookmark and Share