Artículos - Historia local

EL CARRER D'ANGEL GUIMERÀ

EL CARRER D

Revista de Banyoles
núm.889, juliol-agost de 2007

De molt poc va anar que l'actual Plaça dels Turers de Banyoles, avui en dia no es digués Plaça d'Angel Guimerà, ja que, aprofitant que el dia 23 de maig estava previst fer un homenatge al poeta, aquesta era la intenció que tenia el Consistori segons es pot veure en l'acta municipal de data 15 d'abril de 1909. Però una instància presentada pels veïns de dita plaça, tot just quinze dies mes tard, on argumentaven que tot i que no volen que "se regatee merito alguno al poeta", consideren que "nada en particular dice a los sentimientos de este barrio" al contrari del nom que fins aquell moment tenen que està lligat "al barrio primitivamente construido en esta villa y que da nombre a su parróquia".

Es per aquest motiu que l'Ajuntament s'ho van replantejar i al final van donar aquest nom a un carrer de mes nova factura, com era el carrer de l'Aurora, un carrer que feia pocs anys que s'havia obert per poder connectar la Plaça Major amb la carretera. I es que si a mitjans del segle XIX, pujaves de la Plaça, per la banda d'on anys mes tard va haver-hi l'Hotel Mundial, en arribar a l'alçada d'on avui en dia hi ha una capella "penjada" dedicada a la Mare de Déu del Carme, la mateixa que l'any 1933 fou indirectament culpable d'una greu crisis consistorial, a causa d'una prohibició del Govern Civil de resar el rosari al carrer (estem a l'època de la II República) i amb la qual el Consistori no estigué d'acord; doncs be, com deia, si veníem de la Plaça en aquest punt teníem que trencar a la dreta, cap a l'actual carrer del Born, mes conegut antigament per carrer del Porcs, doncs el pas estava barrat per l'horta dels Manresa, que anava des d'aquí fins a la carretera. Es per això, i per evitar fer la volta, que l'any 1868 ja es parlava de prolongar aquest curt carrer fins la carretera.

L'any 1876, en acabar la tercera carlinada, el propietari de Can Manresa, proposà que es digues "Calle de la Paz", cosa que no sabem si es va fer o no, però el cert es que l'any 1881 ja rebia el nom de carrer de l'Aurora, i tres anys desprès, l'any 1884, es prolongà. Aquesta nova comunicació amb la principal artèria de la ciutat, va fer que fins i tot el recent creat cos de bombers, l'any 1888 instal·lés es seu quarter, en el número 4 del carrer, en un local propietat de l'Enric Manresa.

Al final, i com deia al començar aquest article, es va decidir canviar-li aquest nom pel del poeta català, i això fou com el diumenge 23 de maig de 1909, de la ma del Grup de Cultura de l'Ateneu i la resta d'entitats banyolines del moment, el batlle de la ciutat, en Joaquim Coromina i el diputat del districte, Torras Sampol, acompanyats de l'orquestra els Juncans i d'una gran multitud es dirigiren al encara carrer de l'Aurora i descobria una placa batejant d'aquesta manera aquest carrer amb el nom d'Angel Guimerà.

Bookmark and Share