Artículos - Historia local

CARRERS DEDICATS A MUNTANYES

CARRERS DEDICATS A MUNTANYES

Revista de Banyoles
núm.901, novembre 2008, p.21

La vall en què es troba forma una regular plana coberta de verdor per tot arreu, i lleugerament inclinada envers mitjorn. Vistoses serres de petits turons tot voltant l'enclouen, separant-la pel Ilevant de l'Empordà, i per l'occident de les altes muntanyes de Rocacorba, mentres que més enllà de les que al cerç se troben, s'alcen majestuoses les més enlairades de la Mare de Déu del Mont i Bassagoda, dignes rampeus de l'aIt Canigó, quals descarnades crestes tantost sempre es mostren cobertes de blanca cabellera, vinguent a formar lo fons d'aquest hermós paisatge per la banda de migdia les muntanyes de Ntra. Sra. dels Àngels, detràs les quals importants poblacions s'amaguen.

Llegint aquestes ratlles, que en Pere Alsius i Torrent, l'any 1895 va escriure en el seu Ensaig Històric, ens adonem que parla de cinc muntanyes a les quals la ciutat de Banyoles els ha dedicat els seus respectius carrers i places:

Per sota la Font de les Arcades, al barri de Mas Palau, podem trobar-ne dos d'ells: el carrer de Bassegoda i la plaça del Canigó, aquesta darrera en record d'aquest massís dels Pirineus, que ha esdevingut símbol de la personalitat catalana i al que Mossèn Jacint Verdaguer li dedicà el seu poema.

I els altres tres o millor dit les altres tres, doncs en aquest cas son places, no cal anar-les a buscar molt lluny, doncs les trobarem a l'altra banda de la riera de Canaleta, al barri del mateix nom, just per sota de l'IES Josep Brugulat i a la dècada dels anys 70 del segle XX formava part del popularment anomenat Grup Monestir-Canaleta-La Rajoleria. Aquestes son la plaça de Rocacorba, la plaça de la Mare de Déu dels Àngels i la plaça de la Mare de Déu del Mont, dedicades totes elles a tres muntanyes que alberguen llurs santuaris.

I ja que parlem de muntanyes que alberguen santuaris no estaria de mes afegir-hi el carrer de Nostra Senyora del Collell, que es va obrir als anys cinquanta del passat segle, a la confluència del Passeig de mossèn Lluís Constans i el carrer de Guèmol.

A aquesta llista caldria afegir-hi encara dos carrers mes, situats els dos al nord de la ciutat. El primer d'ells, al barri de la Canaleta, compartint espai amb les tres places abans esmentades, es el carrer de Sant Patllari i que com elles a la dècada dels anys setanta del segle XX formava part del popularment anomenat grup Monestir-Canaleta-La Rajoleria. L'altra carrer que queda per completar aquest resum de places i carrers dedicats a les muntanyes del nostre entorn es el carrer dels Pirineus, situat al barri de Mas Palau, quasi a cavall entre aquest i el de la Canaleta, i que al igual que els altres carrers d'aquest barri dels que he parlat en aquest article van rebre l'aprovació del seu nom en el ple municipal del dia 19 d'agost de 1964.

Bookmark and Share