Artículos - Clubes y entidades

EL CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES

EL CENTRE D

L'Agenda
núm.83, juny 2019, p.54

Des d'un bon començament, i fidels als principis de l'entitat, el Centre Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, entitat fundada l'any 1943, s’ha distingit per la recuperació de la nostra història i la creació i gestió des dels seus inicis, del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (1943) i de l’Arxiu Històric Comarcal de Banyoles (1952).

Al llarg d’aquests anys, i per tal de poder desenvolupar tota aquesta activitat, es varen anar creant diferents seccions, que foren les responsables de portar a terme un seguit d’actuacions, dins la nostra comarca, com poden ser les dutes a terme en els jaciments arqueològics de Serinyà, Porqueres, Vilauba o al Dolmen de Can Closes a Pujarnol, les col·laboracions en la restauració de diferents edificis medievals de Banyoles i fins i tot del propi edifici de la Pia Almoina, seu de l’entitat i del Museu Arqueològic Comarcal, de la restauració del qual sempre n’ha assumit la responsabilitat.

Però a banda d’aquestes actuacions, també en podríem citar d’altres, com: publicacions, exposicions, conferències, xerrades, tertúlies, presentacions de llibres, concursos de fotografia; cursos sobre temàtiques ben diverses, com poden ser la història, la literatura o la geologia; sortides i/o excursions i entre les que cal destacar les realitzades per conèixer el Pla de l'Estany.

A més d’aquestes activitats, adreçades al públic en general, se’n fan d’altres amb unes peculiaritats més específiques, com poden ser el col·loquis de Tardor o el recent creat «Premi d’Humanitats Joaquim Palmada i Teixidor» per a treballs de recerca de batxillerat, un concurs que si bé no té res a veure sí que el seu nom recorda les desaparegudes Beques «Joaquim Palmada i Teixidor», que es van convocar entre 1999 i 2009 amb l’objectiu principal de promoure la investigació científica i humanística al Pla de l’Estany.

El Centre també ha estat l’amfitrió o bé ha col·laborat a organitzar activitats com les Jornades de l’Estany dels anys 1984 i 1990; la VII Assemblea d’Estudis Comarcals; el Col·loqui Internacional de Prehistòria del Món Mediterrani durant el Pleniglacial (18000-12000 BP); la V Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals de les terres de Girona i l'XI Congrés de Centres d'Estudis de Parla Catalana.

Actualment, la organització del Centre s'ha modificat i les iniciatives sorgeixen directament de la Junta Directiva i, si s'escau, aleshores es formen grups de treball o comissions per a la realització de temes concrets, com pot ser Grup de Treball i Recuperació del Patrimoni, format per format per voluntaris del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i del Centre Excursionista de Banyoles.

Bookmark and Share