Artículos - Salidas y viajes

REDESCOBRINT LA COMARCA: BANYOLES

REDESCOBRINT LA COMARCA: BANYOLES

L'Agenda
núm.80, març 2019, pp.76-77.

El límit del rec Major
UTM: 480262.9, 4663231.1
Es tracta d’una construcció de la qual no se’n sap la data en què fou instal·lada i que té com a objectiu regular el cabal del rec Major i a la vegada delimitar la cota de l'Estany. La seva base és foradada rectangularment i permet el pas de l’aigua del rec Major. Les parts inferior i superior d'aquest forat defineixen els nivells mínim i màxim, respectivament, del flux d’aigua. És a dir, actuen com a límits de cabal del rec.

La Farga d'Aram
UTM: 481521.2, 4662545.3
La Farga és un edifici industrial de planta rectangular i coberta a dues aigües situat damunt del trajecte del rec Major. El primer edifici de la Farga de Banyoles, promogut pels jurats de la vila, va ser bastit l'any 1685 i va ser-ho com a farga d'aram. L'any 1703, la Universitat se'n desprèn amb un concurs públic, i l'adquireix Miquel Bernich, peroler de Borgonyà el qual, en poc temps, va fer una ampliació que correspon al que actualment és el cos principal de l'edifici. Cap a finals del segle XIX es va dur a terme una nova ampliació relacionada amb la producció de paper de la qual ha resultat la imatge actual de l'edifici de la Farga. L'any 1940, la farga va deixar pràcticament de funcionar, amb la mort del seu encarregat, Josep Furmet, tot i que el fill d'aquest, Manel Furmet, encara hi va anar fent algunes feines fins l'any 1955.
Actualment, part de l'edifici acull l'empresa de producció de paper artesanal Sastres Paperers Banyoles.

La Pia Almoina
UTM: 480735.8, 4662987.6
És un palau gòtic que albergava originalment una institució benèfica laica dedicada a repartir pa i roba a les famílies pobres de la vila. Aquest edifici es va construir a partir d’un conjunt de cases urbanes medievals dels segles IX al XII, d’estil preromànic i romànic. L’edifici consta de tres plantes i està format per l’antiga Pia Almoina i per Can Fornells. L’entrada es fa a través d’un arc de mig punt amb grans dovelles i la inscripció commemorativa que hi ha a prop de la porta és del segle XVII.
El pati interior, quadrangular, dona accés a una galeria gòtica d’arcs ogivals amb capitells vegetals de pedra nummulítica de Girona.
Actualment, l’edifici acull el Museu Arqueològic Comarcal i el Centre d’Estudis Comarcals.

Bookmark and Share