Artículos - Clubes y entidades

QUÈ FEM: MÉS DE 65 ANYS D'ACTIVITAT DEL CENTRE D'ESTUDIS

QUÈ FEM: MÉS DE 65 ANYS D

El butlletí del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles
núm.1, estiu 2010

Des d'un bon començament, i fidels als principis de l'entitat, el Centre s'ha distingit per la recuperació de la nostra història i la creació i gestió des dels seus inicis, del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (1943) i de l'Arxiu Històric Comarcal de Banyoles (1952). Al llarg d'aquests anys, i per tal de poder desenvolupar tota aquesta activitat, es varen anar creant diferents seccions, que foren les responsables de portar a terme un seguit d'actuacions dins la nostra comarca, com poden ser les dutes a terme en els jaciments arqueològics de Serinyà, Porqueres, Vilauba o al Dolmen de Can Closes a Pujarnol, les col·laboracions en la restauració de diferents edificis medievals de Banyoles i fins i tot del propi edifici de la Pia Almoina, seu de l'entitat i del Museu Arqueològic Comarcal, de la restauració del qual sempre n'ha assumit la responsabilitat. Actualment, la organització amb seccions s' ha modificat i les iniciatives sorgeixen directament de la Junta i, si escau, es formen grups de treball o comissions per a temes concrets.

Però a banda d'aquestes actuacions, també en podríem citar d'altres, de les quals només en farem un breu resum, perquè seria molt feixuc fer la relació de tot allò en què - al llarg d'aquest anys- el Centre ha dut a terme:

Publicacions. El març de l'any 1948 s'editaven els primers Quaderns del CECB. Era un publicació, en format de "Annals", on els prohoms del moment, tant en l'àmbit científic com en l'humanístic plasmaven les seves investigacions. Des de llavors i fins al dia d'avui, han estat 27 el números d'aquesta col·lecció que han vist la llum, tot i que, amb el pas dels anys, han deixat el format d'annals miscel·lanis per convertir-se en quaderns monogràfics. També s'ha de destacar la monumental obra de Mossèn Constans, el Diplomatari, que en sis volums, aplega tots els documents que, sobre la comarca, l'il·lustre banyolí va recollir al llarg de la seva vida. Però no tot s'acaba aquí, sinó que també s'han editat monografies, coedicions, fulletons, separates, ... etc. fins a arribar a conformar un fons de més d'una seixantena de publicacions.

Exposicions: al llarg d'aquest anys són moltes les exposicions en les quals ha col·laborat o bé ha organitzat. Per destacar-ne algunes de les més recents: "Banyoles fa un milió d'anys" (1987), "Pere Alsius i la Mandíbula de Banyoles" (1988), "Els recs de Banyoles" (1990), "El CECB 1943-1993. 50 anys d'esforç" (1993), "Els Mateu: cent anys de fotografia a Banyoles" (1996), "Llops i humans a Catalunya. Del passat al present" (2008).

Concursos de fotografia: Des de l'any 2000 el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles organitza juntament amb Limnos, la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona i darrerament el Museu Darder, i amb col·laboració amb el Patronat Eiximenis de la Diputació de Girona, el Concurs de fotografia de la natura. Les fotos guanyadores s'exposen al Museu Darder-Espai d'Interpretació de l'Estany i a la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona. La temàtica escollida sempre té a veure amb la natura i fins ara s'han tractat: "Els fenòmens atmosfèrics i els seus efectes" (2000), "Les plantes i el paisatge vegetal" (2001), "Fauna d'ambients aquàtics" (2002), "El medi geològic: roques i paisatges" (2003), "Home i natura: amics o enemics" (2004), "L'Aigua" (2005). "Els Boscos" (2006), "L'Aire" (2007), "Contaminació i problemes ambientals" (2008), "Ambients rurals" (2009).

Sortides i excursions: Al llarg dels anys, hem organitzat moltes sortides, totes elles amb un rerefons cultural o científic, tant per la nostra comarca: Vilauba, Ermedàs, Incarcal, el castell de Porqueres, les coves de Serinyà, els estanyols de Sant Miquel de Campmajor ... , com fora d'ella: Barcelona, Santes Creus, Taltaüll, Fontfreda, Narbona ...
I evidentment, una llarga llista de conferències, xerrades, tertúlies,....

A més d'aquestes activitats, adreçades al públic en general, se'n fan d'altres amb unes peculiaritats més específiques, com poden ser:
Beques de recerca comarcal "Joaquim Palmada i Teixidor". Creades l'any 1999, inicialment com a Premis "Joaquim Palmada i Teixidor" i amb l'objectiu de fomentar la investigació a la nostra comarca, tant en el camp humanístic com en el científic. Des de l'any 2003 compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Banyoles i del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Actualment, més d'una cinquantena de projectes presentats al llarg d'aquests anys vénen a demostrar l'interès que ha despertat aquest tipus de premi entre els investigadors de la comarca.

Col·loquis de tardor: la tardor de 1993 es va posar en marxa un nou projecte, que ha tingut continuïtat fins al dia d'avui. Cada tardor, juntament amb la Universitat de Girona, el Centre d'Estudis organitza un col·loqui d'alta divulgació científica, d'un a tres dies de duració segons la temàtica posada a debat i procurant sempre que el seu interès tingui alguna relació amb la nostra comarca. Estan adreçats tant a la comunitat científica i universitària com a la societat civil en general, interessada per a cada tema específic. Fins ara se n'han celebrat setze i sovint s'han publicat posteriorment en forma d'uns Quaderns monogràfics. Els temes tractats han estat molt diversos: la llengua catalana, el mas medieval, la ciutat medieval, l'art gòtic, la farga catalana, la història recent, l'educació, el clima local, l'estany, la gestió ambiental, la geologia, la paleontologia, el burro català, el llop, les llegendes i els equipaments museístics.

El Centre també ha estat l'amfitrió o bé ha col·laborat a organitzar activitats com les Jornades de l'Estany dels anys 1984 i 1990; la VII Assemblea d'Estudis Comarcals; les Assemblees anuals de l' Associació d'Estudiosos del Judaisme Català i de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans; el Col·loqui Internacional de Prehistòria del Món Mediterrani durant el Pleniglacial (18000-12000 BP), amb la UB i la UdG o la V Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comarcals de les terres de Girona amb Patronat Eiximenis.

Bookmark and Share