Artículos - Clubes y entidades

ELS CONCURSOS DE FOTOGRAFIA DE LA NATURA DEL CECB

ELS CONCURSOS DE FOTOGRAFIA DE LA NATURA DEL CECB

El Butlletí del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles
núm.18, estiu 2019, pp.6-9.

L'any 1999, com una activitat complementària al VI Col·loqui de Tardor que el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i el Departament de Geografia de la Universitat de Girona havien organitzat sobre el clima local, es va celebrar un concurs de fotografia que duia per títol «Els fenòmens atmosfèrics i els seus efectes».
Fou aquesta la llavor que va fer que, a partir de l'any 2001, el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i Limnos. Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l'Estany, en col·laboració amb la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona, convoquessin el I Concurs de Fotografia de la Natura, amb el tema «Les plantes i el paisatge vegetal». A la convocatòria s'hi van apuntar 32 persones, que hi van concórrer amb 76 fotografies. Optaven o bé a un primer premi general, de 50.000 pessetes, o bé a un dels altres tres premis, de 20.000 pessetes cadascun, que premiaven la millor fotografia, el tema principal de la qual eren les fulles, la millor imatge obtinguda a la comarca del Pla de l’Estany i la millor fotografia d’un autor jove, menor de setze anys. Aquell primer any es va fer l'exposició de les fotos guanyadores al Museu Darder, amb una selecció de les millors, si bé en un primer moment es va demanar a l'Ajuntament que cedís la sala d'exposicions del Tint, i posteriorment també es van exposar al vestíbul de la Universitat de Girona i a la sala de Can Jan de la Farrès, de Fontcoberta.
L'any següent, amb la Universitat de Girona també com a coorganitzadora, el tema escollit fou «Fauna d'ambients aquàtics». Aquest cop s'hi van presentar 79 fotos i 34 participants. Pel que fa als premis, es va mantenir el general, tot i que amb l'entrada en vigor de l'euro es va equiparar a la nova moneda i es va fixar en 300 euros, i els altres es van ampliar a quatre, de 150 euros cadascun. El de la fotografia temàtica va ser per a la millor imatge que va posar en relleu la integració de l'animal fotografiat en el seu ambient natural. I el quart, a la millor fotografia realitzada per una persona vinculada a la Universitat.
En el tercer concurs, en el qual 50 participants van presentar 135 fotografies, el tema escollit fou «El medi geològic: roques i paisatges». A diferència de les bases de l'anterior edició, l'edat dels menors es va ampliar als divuit anys i l'exposició de les fotos es va fer a la sala d'actes de l'Ajuntament, a causa de les obres que es duien a terme al Museu Darder. Pel que fa als premis, es van mantenir igual, i el motiu principal del temàtic va ser el travertí o la pedra de Banyoles.
El 2004, el tema escollit va ser «Home i Natura: amics o enemics?», i hi van participar 51 persones, amb un total de 118 fotografies. El premi temàtic va ser per a la millor fotografia de denúncia. El cinquè concurs, amb el tema «L'aigua», va marcar un rècord, ja que s'hi van presentar 238 fotografies i 93 fotògrafs amateurs. Aquest fou un fet puntual, ja que, el 2006, amb el tema «Els boscos», el nombre de participants va tornar a la mitjana habitual: van ser 48, amb un total de 131 fotografies, per endur-se algun dels cinc premis amb què estava dotat el concurs. En aquesta ocasió, el temàtic va premiar la millor fotografia de bolets, fongs o líquens que creixen al bosc.
L'any 2007, amb la inauguració del nou Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany, l'exposició final de les millors fotografies (135 de presentades, amb 53 participants) es va tornar a fer en aquesta institució. Aquell any, que s'incorporà com a col·laborador el Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, el concurs es va dedicar a «L'aire» (i els éssers vius que utilitzen aquest element) i el premi temàtic es va atorgar a la millor fotografia d'insectes voladors.
En el vuitè concurs, en el qual s'incorporà com a organitzador el Museu Darder, el tema escollit va ser la «Contaminació i problemes ambientals». El premi de la foto temàtica es va atorgar a la millor que representés la recuperació i restauració d'ambients degradats o contaminats.
El 2009, precisament l'any que tan sols s'hi van presentar un total de 75 fotografies i 28 participants, el concurs va girar entorn al tema «Els ambients rurals» i es va dur a terme una exposició sobre els deu anys del Concurs de Fotografia de la Natura al Museu Darder, la qual va recollir més de 50 fotografies guanyadores en les diferents categories (primer premi, especial Pla de l’Estany, especial temàtic, especial joves i especial UdG) de cada una de les deu edicions organitzades.
El concurs de l'any 2010, que es va dedicar als «Aiguamolls i zones humides», va augmentar significativament els premis: la dotació per al primer es va fixar en 450 euros i la dotació per als quatre premis especials, en 225 euros cadascun, entre els quals el temàtic, que va ser per a la millor fotografia sobre plantes o animals dels ambients aquàtics. Tot i aquest augment, el nombre de participants va ser de 37 i el de fotografies presentades, 114.
L'any següent, els ajustos econòmics van obligar els organitzadors a fer un replantejament dels premis, de tal manera que es van quedar en 400 euros per a la foto guanyadora i 200 euros per a les altres quatre categories. El fet que, en les darreres edicions, el concurs no trobés el seu lloc i s'ajustessin les dotacions econòmiques dels premis va poder ser la causa que l'any 2011 fos el de menys participació en la seva història: 36 participants i 88 fotografies. Aquesta edició es va dedicar a «El cel» i el premi temàtic va ser per a la millor imatge sobre núvols.
Aquell any, el concurs va tocar fons. Calia fer un nou replantejament. Fou així com després d'un any sabàtic, durant el qual es van tenir en compte diferents opcions, l'any 2013 se’n va tornar a convocar un de nou, el XII, però amb uns canvis significatius en les bases: a partir d’aquella edició, les fotografies s’haurien de presentar per Internet en format digital, i només hi hauria tres premis: un premi general a la millor fotografia, de 400 euros; un premi a la millor fotografia feta al Pla de l'Estany, de 250 euros, i un premi a la millor fotografia feta per un soci o sòcia d'una de les entitats organitzadores, de 250 euros. Aquest canvi de format va tenir una bona acceptació i, si bé l'any 2013, amb el tema «Natura urbana», s'hi van presentar 60 concursants i un total de 153 fotografies, el 2014, amb la temàtica de «Flors i fruits silvestres», el nombre de concursants va augmentar a 109 i el de fotografies presentades, a 316. S'ha de dir, però, que la XIII edició va ser un cas excepcional, ja que les posteriors edicions es van quedar molt lluny d’igualar tant el nombre de participants, que acostuma a estar al voltant de la cinquantena, com el de fotografies presentades, que sol voltar la centena i mitja.
Així, l'any 2015 va tenir un total de 143 fotografies corresponents a 48 participants i es va dedicar a «Muntanyes i turons». L'any següent, amb la temàtica «Els insectes: animals amb sis potes», es varen presentar 135 fotografies de 48 concursants, un nombre que va baixar significament en la XVI edició, la del 2017, en què es van presentar 85 fotografies i 31 participants, i va tenir com a tema «Bolets i líquens». L’any 2018 es van triplicar les fotografies participants, amb 216, i hi varen concursar 75 persones, amb el tema «Rius, recs i rieres».
Finalment, enguany, en l'edició XVIII,que estava dedicada a les «Estructures geològiques», tant el nombre de fotografies com de concursants han tornat a baixar i s'han quedat en la mitjana dels darrers anys: 133 fotografies presentades i 47 participants. En aquesta edició, per primer cop, el jurat va decidir atorgar una menció especial, sense dotació econòmica, a una de les fotografies presentades, per les seves qualitats fotogràfiques.

Bookmark and Share