Artículos - Biografias

MARIANO CARLES I CASADEVALL, DE GUÈMOL A CUBA

MARIANO CARLES I CASADEVALL, DE GUÈMOL A CUBA

Els Colors del Pla de l'Estany
núm,.146, febrer 2012, p.44

Aquest prolífic cartògraf, del que es conserven centenars de mapes i que està considerat com un dels principals promotors de l'història de la cartografia cubana, va néixer a Guèmol (a una de les dues parròquies de Banyoles) el 28 de novembre de 1810. Era fill de Salvador Carles Anglada, bracer, i de Maria Casadevall Comas, i era el cinquè de deu germans: Maria Teresa (1800), Maria Teresa (1804), Salvador (1806), Rosa (1808), Mariano (1810), Maria Àngela (1813), Maria Rosa (1815), Miquel (1818), Antònia (1821) i Maria Margarida (1824).

De la seva joventut ni d'on va estudiar la veritat és que no se'n sap pràcticament res, fins que arribats a l'edat de 23 anys el trobem vivint a Cuba, on desenvolupa la seva carrera de cartògraf. Si fem cas a la seva titulació "pilot de tercera i agrimensor" podem deduir que va fer estudis navals, dels que el pilot de tercera n'era la graduació inferior, ja que per accedir al de segona s'havia d'acreditar un mínim d'hores d'embarcament efectiu en vaixell a Ultramar, així com un mínim de milles navegades sota aquest càrrec. Però és cert, que en aquells anys, i fins que no es va implantar com a carrera universitària, els pilots i militars arribats a terres americanes, en tenir coneixements bàsics relacionats amb la cartografia, eren els encarregats de realitzar aquestes tasques, rebent el títol de "pilot agrimensor" i signant molts d'ells com a "Piloto de todos los mares y agrimensor en la península y en ultramar ". Més tard, aconseguien el nomenament pertinent.

Tant si val si va tenir la idea d'anar a Cuba des d'un bon començament, o si va estar-hi destinat, el cas és que l'any 1833 ja el trobem passejant pels carrers de L' Havana. A partir d'aquest moment, i durant gairebé 30 anys no va parar de treballar. A petició del govern va aixecar mapes de diferents jurisdiccions, com per exemple el "Plano topográfico del pueblo de San José de Las Lajas, levantado por el piloto particular y agrimensor público D. Mariano Carlés y Casadevall", o el "Plano topografico de la ciudat del Pinar del Rio, 1844". També és de destacar la gran quantitat d'aixecaments topogràfics que va fer de la ciutat de Guanabacoa, situada a 5 km. de la capital, de tal manera que avui en dia, del total de la col·lecció cartogràfica de la Biblioteca Nacional de Cuba, un 20 per cent corresponen al mapes que sobre aquesta població va fer Carles.

També amb autorització del govern, va aixecar dos mapes molt curiosos que portaven per títol "plano topográfico, pintoresco, histórico y militar de la invasión y derrota de Narciso López en la isla de Cuba en agosto de 1851". El motiu d'aquest mapes fou la reconstrucció del poble de Las Pozas, actual Pinar del Río, destruït després de la batalla en la que es van enfrontar els espanyols, sota el comandament del Tinent General Manuel de Ena y Sas, i un grup d'independentistes capitanejats per Narciso López, un antic Mariscal de Camp també de l'exèrcit espanyol.

L'any 1852 era "Agrimensor público y del Excmo. Ayuntamiento, vocal de la Junta de Revisión de Agrimensura, miembro de las Comisiones de Estadística y de División Territorial de la Isla". L'octubre de l'any 1854, a petició del Capità General se'l va nomenar vocal d'una comissió encarregada per dissenyar les noves fortificacions de L'Havana, de manera que el mes de desembre del mateix any ja havia aixecat un mapa geo-topogràfic del terreny que ocupaven les muralles amb la visió de poder unir tant la població de fora com de dins de les muralles que hi havia en aquell temps, amb una gran concepció urbanística .

Quan l'any 1867 la Estadística fou clausurada, es va produir un fet molt curiós, doncs va quedar com a "cesante funcional" de manera que no podia exercir al no haver estat cessat oficialment, cosa que només podia fer el Rey a través del seu Ministre d'Ultramar, ja que havia estat nomenat per Reial Ordre. Després d'uns anys sense poder exercir, el 1872 es va haver d'examinar per tal de poder obtenir el títol de "Maestro de obras en la Escuela Profesional". Va morir el 1875.

Bookmark and Share