Artículos - Biografias

JOAQUIM FUSELLAS, IMPULSOR DEL PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIA DE BANYOLES

JOAQUIM FUSELLAS, IMPULSOR DEL PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIA DE BANYOLES

Els Colors del Pla de l'Estany
núm.234, juny 2019, p.58.

Joaquim Fusellas Canadés va néixer a Banyoles el 8 de febrer de 1896. Ja en edat laboral es traslladà a viure a Girona on exercí de perruquer a les ordres de Tomàs Cot Valls. Però va abandonar l'ofici de tallar cabells per dedicar-se a la fotografia, obrint un estudi, amb el nom de Noustil, a la plaça de les Cols, 2 (actual Rambla Llibertat) on des de l'any 1870 ja hi havia hagut una galeria fotogràfica.

Però no per això oblidà la seva ciutat natal doncs sovintejava una i altra ciutat tal i com podem llegir al Butlletí Sindical de 16 de març de 1919 on Fotografia Nou Stil s'anuncia a Girona a la Rambla Álvarez, 2 principal i a Banyoles al Carrer Àngel Guimerà, 7.

L'any següent, però, ja s'estableix definitivament a Banyoles, al carrer Major número 30, on trasllada el seu estudi fotogràfic i on viurà amb la seva esposa Encarnació Martínez Felip i el que havia estat el seu cap de perruqueria, en Tomàs Cot, que aleshores tenia 67 anys.

L'any següent, el 1921, l'Ajuntament li concedeix permís per «colocar un escaparate para exposición de fotografias en la primera columna del arco de la Plaza Constitución, en la casa propiedad de D. Francisco Collmalhivern». Un permís que va associat a una proposta del mateix Fusellas tal i com podem llegir en l'acta municipal del 25 d'agost d'aquell mateix any: «El Sr. Presidente propone la concesión de un premio para el concurso de fotografias que para aficionados organiza la casa "Nou Stil" para las proximas fiestas de S. Martirian. Se acuerda conceder un objeto de arte como premio para dicho concurso». Dies més tard afegiran que acorden «invertir 25 pts en un premio para el concurso de fotografias». Un concurs que es va promocionar amb cartells «Se ha publicado el cartel de un concurso de fotografías que se celebrará en Bañolas durante la venidera fiesta mayor, habiéndose ofrecido importantes premios».

No sabem si va haver-hi molta participació, però el que si sabem, per la noticia apareguda en el Diario de Gerona el 25 d'octubre, que els tercer i quart premi no es varen adjudicar, que el setè, amb el lema «Contrallums» el va guanyar «el joven J. Coromina de Bañolas»; i que el primer, amb el lema «Sant Martiriá», el cinquè, «Catalunya» i el sisè «Banyoles», varen ser per «el señor Martínez de Camero [de Girona], interventor de esta Sucurcal del Banco de España», qui va demanar que li tornessin una de les fotos guanyadores «alegando entre otras razones que el valor de las fotografias premiadas es muy superior al del premio obtenido».

Sembla ser que en Fusellas va mantenir el negoci del carrer Major fins l'any 1926 en que va marxar a França, on va guanyar diversos premis, i on hi va romandre fins la seva jubilació, a la dècada dels seixanta, moment en que va aprofitar per retornar a Banyoles on va morir el 29 de juliol de 1976.

Bookmark and Share