Artículos - Biografias

JERONI SEGALARS, PARE I FILL, NOTARIS DE BANYOLES

JERONI SEGALARS, PARE I FILL, NOTARIS DE BANYOLES

Els Colors del Pla de l'Estany
núm.190, octubre 2015, p.52.

Sota el nom de Jeroni Segalars (Segalàs o Sagalàs) s'amaguen dos notaris banyolins, pare i fill, tot i que el primer d'ells va néixer a Montfullà, prop de Bescanó, a la primera meitat del segle XVI. El primer Jeroni Segalars va ser doctor en lletres i humanitats, va actuar, segons un document datat el 1620, com a notari públic «per autoritat apostòlica per actuar arreu i per autoritat reial per fer-ho al Principat de Catalunya i als comtats de Rosselló i Cerdanya» a Banyoles, entre 1573 i 1621, com a notari substitut i regent de la notaria pública d'aquesta vila, que si bé estava a nom d'Antic Perpinyà, com a senyor útil i propietari de l'escrivania i notaria, quan en Jeroni se'n va fer càrrec ja havia mort, doncs, de data 31 d'octubre de 1573 són uns capítols matrimonials entre Miquel Balla, mercader de Flaçà, i Magdalena, vídua d'Antic Perpinyà.

També va exercir a Besalú, on l'any 1614 va llogar la notaria pública al jurista Joan Pere Fontanella (que l'havia obtingut el 2 de gener d'aquell mateix any quan el seu oncle Benet Fontanella, abat de Sant Pere de Besalú, li va assignar el domini útil de la notaria pública de districte. Tot i que ja hi ha constància que des de l'any 1571 ja hi exercia).

Aficionat a la història, va continuar la Història de la Casa Cartellà, que havien començat el rector de Falgons, mossèn Guillem Pi a principis del segle XV, i fra Joan de Cartellà, ?prior de Banyoles i de Sant Marçal del Montseny, fill de Pere Galceran de Cartellà i monjo almoiner fins a mitjans del segle XVI? i que va acabar, l'any 1700, Josep de Cartellà, Sabastida, Ardena i Erill, virrei de Mallorca.

Fou nomenat Jurat en cap, l'any 1607 i va morir a Banyoles el 8 de setembre de 1621. Van assistir al seu sepeli els monjos del monestir i dos curats (sacerdots encarregats d'una parròquia), que foren els encarregats de portar la creu i els bordons.

Del matrimoni entre Jeroni i Beneta Rabassa, amb qui s'havia casat el 18 de novembre de 1589, va néixer a les darreries del segle XVI un baró al que també li varen posar per nom Jeroni, i que com el seu pare també va exercir de notari, tot i que, en aquest cas, en no estar habilitat com a notari el propietari de la notaria, en Jeroni Segalars va ha haver d’emetre i autoritzar documents com a regent de la notaria i escrivania pública. Una notaria que tenia com a propietari en Benet Perpinyà, nét i hereu d'Antic Perpinyà (el que vol dir des de la mort del seu avi i fins que no se'n va fer càrrec va estar forces anys sense titular) i fill d'un altre Antic Perpinyà, i de Mariana Balle Carreras amb qui s'havia casat el 29 de setembre de 1577. Era el mateix Antic Perpinyà que l'any 1592 va causar la mort a Pere Bassedas a resultes d'una baralla, ?segons les cròniques «tingueren raons»?, produïda mentre jugaven a pilota, i que pel que sembla no va ser mai el propietari de la notaria.

Per la seva banda en Jeroni Segalars Rabassa, «notari per tot el domini del rei», que s'havia casat amb Esperança Mallola el 7 de maig de 1622 ?amb qui va tenir una filla, la Margarida, que el 1652 es va casar amb el botiguer de teles Esteve Pujades? exercí de notari de Banyoles entre els anys 1621 i 1649 a la vegada que també ho fou de Lladó, entre els anys 1623 i 1625.

Bookmark and Share