Artículos - Historia local

PEDRES AMB CARACTER

PEDRES AMB CARACTER

Golany
núm.51-53, 1er semestre 2022 - 2º semestre 2022 y 1er semestre 2023.

Quan parlem de construccions religioses, el primer que ens bé al cap són esglésies, ermites i capelles, però a banda d'aquestes construccions, el patrimoni religiós de caràcter popular és molt ric i variat, de manera que s’hi podria afegir creus de terme, pedrons, creus-pedró, oratoris, creus de la santa missió, fornícules, etc., petites construccions que poden tenir un patrocini públic o privat, i que poden anar des del comú de la vila que erigeix una creu de terme o una capelleta als portals d’entrada a la població, fins al mateix pagès que aixeca un senzill pilaret vora una finca o fins i tot dins de casa seva.
En general, les motivacions constructives d’aquests elements eren d’índole religiosa i cultural, i s’erigien per mil i un motius però tot tenen en comú una cosa: LA PEDRA, un element que denota força, unitat, invariabilitat, perennitat i, sobretot, immobilitat.
I a la Vall de Campmajor són forces els elements petris que tenen a veure amb la religió i les seves creences, i si bé els podríem agrupar per tipologies he preferit fer-ho per poblacions, per tal de veure la diversitat d'elements que té cadascuna d'elles; uns elements que els podríem agrupar en:
1. Esglésies, ermites i capelles: construccions aixecades específicament per al culte religiós, que contenen un altar a l’interior, on se celebra l'eucaristia per part del sacerdot, i un espai per als fidels. A partir d'aquí, ens referirem a església quan aquestes construccions estan situades dins d'una població, ermita quan estan allunyades d'ella i capelles quan pertanyen o formen part d'altres tipus de construccions ja siguin religioses, com poden ser els monestirs o convents, com particulars, com ara masos o castells.
2. Oratoris: construccions molt senzilles en forma de capelleta o pedestal per posar-hi una imatge i que es poden trobar a la sortida d'una població, a peu d'un camí o en una cruïlla. El seu objectiu era el de convidar als caminants a l'oració, per tal que els protegís o bé, per donar gràcies per haver tornat a casa sense contratemps.
3. Creus de terme: creus monumentals, habitualment de pedra, ubicades prop de l’entrada de poblacions o vora els camins. La seva funció no seria exclusivament delimitar el terme o assenyalar un encreuament de vies, sinó també un lloc per beneir-lo, i també com una mostra de pietat, per tal de donar la benvinguda o acomiadar els transeünts que havien passat per la població en qüestió.
4. Pedrons: generalment compostos per una pedra posada a terra, en forma de petita taula, que sosté una creu, que pot ser de pedra o ferro. A banda del sentit religiós que se'ls donava, des d’on es beneïa el terme i des d'on es recitava les oracions per demanar a Déu les rogatives del poble, també tenien un paper administratiu i de delimitació.
5. Creus de la Santa Missió: creus aixecades en recordança del conjunt de prèdiques, lliçons doctrinals i exercicis pietosos que es realitzaven durant un període de deu a quinze dies aproximadament. Es feien en una parròquia o localitat i eren impartides per un o diversos sacerdots, anomenats missioners, per tal d’adoctrinar els fidels en el decurs d’unes jornades.
6. Cementiris: llocs destinats a contenir les despulles humanes, i en els que a banda de les pròpies sepultures en ocasions també hi podem trobar petites capelles.

BRIOLF
1. Ermita de la Mare de Déu de Loreto
2. Església de Sant Esteve - ABANDONADA
3. Oratori de Sant Josep
4. Cementiri parroquial de Briolf - DESAPAREGUT

1. Ermita de la Mare de Déu de Loreto
Des del castell de Roca, cal travessar el passallís del riu Ser fins trobar un trencall a mà esquerra que ens durà fins a aquesta ermita que fou promoguda per la devoció popular a la Verge del Loreto, l'any 1904.
És una construcció de gran simplicitat, d’una sola nau amb capçalera rectangular i coberta a dues vessants. El campanar d’espadanya d’un sol ull i a doble vessant és fet de rajols. A la façana de migdia una gran obertura rectangular amb marc i enreixada dona llum a l’interior de la nau. La porta d’accés mostra un arc rebaixat emmarcat amb una falsa dovella central. A l’interior la coberta ha estat refeta, mentre que el paviment enrajolat és originari.

2. Església de Sant Esteve
De petites dimensions, està formada per una sola nau, coberta amb volta de canó, i un absis semicircular a llevant, probablement del segle XIII. A la façana de migdia es troba la porta d'entrada, d'arc de mig punt en degradació i porta quadrangular. Destaca les grans dimensions del campanar d'espadanya, fruit de la restauració barroca, amb dues obertures i acabat en una cornisa.
L'any 1888, a l'església se li varen efectuar una sèrie de reformes, entre elles la construcció del campanar i l'altar. Si bé, actualment el conjunt es troba abandonat i la darrera vegada que es va fer missa fou l'any 1936, quan va marxar el darrer dels rectors, el passat mes de novembre, l'Ajuntament de Sant Miquel acordà amb el Bisbat de Girona quedar-se la propietat de Briolf a canvi de la restauració del conjunt.

3. Oratori de Sant Josep
Situat al collet de Besalú o de Sant Josep, al que es pot arribar des de la mateixa ermita de Loreto.

Refeta l'any 1947, després que en el decurs de la Guerra Civil haguessin tret la reixa i emportat la imatge del sant, és una construcció quadrada, força alta (aproximadament 4 metres d'alçària), emblanquinada, acabada en forma troncal i coronada per una petita creu de ferro. Una reixa protegeix la imatge de Sant Josep que es troba dins d'una fornícula, a la part superior del pilar.

4. Cementiri parroquial de Briolf
Estava situat a redós de l'església. Amb els enterraments a terra, el pas dels anys ha fet que desapareix-hi en mig de les bardisses.

FALGONS
1. Capella del Castell de Falgons
2. Capella de Sant Antoni Abat - DESAPAREGUDA
3. Capella del Mas Perecollell
4. Ermita de Sant Nicolau
5. Església de Sant Vicenç
6. Oratori de Sant Ferriol
7. Cementiri parroquial

1. Capella del Castell de Falgons
Petita capella, amb coberta de volta de canó, que es troba situada al fons del pati del castell, ocupant una de les sales que donen al pati.

2. Capella de Sant Antoni Abat del castell de Falgons
Construïda a començaments del segle XVIII, la desapareguda capella de Sant Antoni Abat es trobava dins del castell de Falgons, a la planta baixa, al voltant del pati.

3. Capella del Mas Perecollell
El mas Perecollell està situat al camí que va de Falgons a Montfalgó, passat Can Plantés.
És una capella força gran, amb nau de pedra.

4. Ermita de Sant Nicolau
Situada en el prat de Sant Nicolau, a uns 10 km de Banyoles, per la carretera que mena al santuari de la Mare de Déu de Rocacorba.
Es una construcció de voltants del segle XIII, de petites dimensions d'una gran senzillesa i sense cap mena de decoració. Amb nau única de planta rectangular, coberta per una volta lleugerament apuntada i absis semicircular amb una finestra central. Els murs no tenen obertures i l’única que hi ha és a la façana principal on hi ha la porta d'entrada. El conjunt està rematat per un campanar d'espadanya d'una sola obertura.
L'any 1978 fou objecte d’una restauració que li va donar l'aspecte actual.

5. Església de Sant Vicenç
Església romànica, de petites dimensions, que es troba al nucli de la població. Citada el segle XI, ha sofert moltes reformes i transformacions al llarg de la seva història, principalment arrel del terratrèmol de 1428 que la va enderrocar totalment.
L'església actual és d'una sola nau coberta amb volta apuntada i absis semicircular adossat a llevant. A la façana de ponent destaca un petit rosetó. Al mur de migdia, precedit d’un porxo adossat, hi ha la portalada d'entrada, d'arc de mig punt amb grans dovelles on s'hi troba la porta que conserva el forrellat de factura romànica. Al mur de migdia, afegit a l'absis, hi ha la torre campanar de planta quadrada, amb dues obertures d'arc de mig punt a la cara nord i a la cara sud.

6. Oratori de Sant Ferriol
Després de deixar enrere l’església de Sant Vicenç de Falgons, camí ja de Mieres, tot just quan acaba la pujada (on hi ha el trencall dels Truis), i comença la baixada, a uns 50 metres a mà dreta, a tocar de la font que porta el mateix nom, es troba aquest oratori que s'aixeca sobre una columna quadrada, emblanquinada, d'uns tres metres d'alçada, acabada en un teulat a dues vessants es troba la fornícula que aixopluga la imatge del sant, i on actualment també hi ha una estatueta del Sagrat Cor. Va ser erigit l’agost de 1724, segons consta en una inscripció al peu del monòlit.

7. Cementiri parroquial de Falgons
Al nord-est de l'església de Sant Vicenç.
Construït a començaments del segle XIX ocupa una superfície de 25 m2 en la que podem trobar un conjunt d'una trentena de nínxols, distribuïts al llarg d'un dels seus murs.

SANT MARTÍ DE CAMPMAJOR
1. Església de Sant Martí
2. Capella de Santa Quitèria - DESAPAREGUDA
3. Pedró de Sant Martí
4. Pedró-oratori de Santa Quitèria - DESAPAREGUT
5. Cementiri parroquial de Sant Martí - DESAPAREGUT

1. Església de Sant Martí
Malgrat que no ens han arribat restes de la primitiva església documentada al segle IX, en canvi, sí que s'han conservat l'absis, un pany de paret, la portalada i part del campanar de l'antiga església romànica del segle XI, tot i que el seu aspecte actual es degut a una important reforma del segle XVIII, en la que es va ampliar, de forma espectacular, l'alçada de la nau, que es va girar.
Així doncs, el que avui en dia podem contemplar és una església de planta única, coberta amb volta de canó, amb absis adossat a ponent, fruit de l'ampliació esmentada. L'actual porta d'entrada és a migdia, quedant l'antiga d'arc de mig punt amb dovelles, mig amagada per construccions posteriors. Destaca la gran torre campanar de planta quadrada, amb obertures d’arc de mig punt adovellades.

2. Capella de Santa Quitèria
Dins del veïnat dit de Santa Quitèria havia existit una capella dedicada a aquesta Santa, però des de la seva desaparició el seu culte passà a l'església parroquial de Sant Martí.

3. Pedró de Sant Martí de Campmajor
El conjunt, que es troba davant de l'església de Sant Martí, està format per una creu de ferro encastada en una pedra piramidal que descansa sobre una columna.

4. Pedró-oratori de Santa Quitèria
Devia estar situat entre can Teixidor i la capella desanta Quitèria en un marge, i segurament delimitava el terme del veïnat de Sant Miquel amb el de Sant Martí. Consistia en un pilar quadrat de pedra tosca, al cim del qual s'aixecava una capella acabada en un pinacle que estava coronat per una creu de pedra.

5. Cementiri parroquial
Situat darrere l'absis de l'església de Sant Martí, actualment resta tan sols una tomba en forma de nínxol.

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
1. Capella de la Mare de Déu dels Dolors
2. Capella de Sant Antoni del Porquet - DESAPAREGUDA
3. Capella de Santa Maria de la Roqueta
4. Capelles de la Immaculada i de Sant Josep - DESAPAREGUDES
5. Ermita de Sant Natzari
6. Església de Sant Miquel
7. Creu de la Santa Missió
8. Vell cementiri parroquial de Sant Miquel
9. Cementiri parroquial de Sant Miquel
10. Cementiri parroquial de Sant Natzari - DESPAREGUT

1. Capella de la Mare de Déu dels Dolors
Petita capella d'ús privat a tocar de l'entrada principal de la casa de can Planaferrana, de la qual forma part. Ubicada a la planta baixa, a la façana hi ha una porta d'arc de mig punt rebaixat i una finestra del mateix estil.

2. Capella de Sant Antoni del Porquet al mas Guixeres
Era una construcció de planta rectangular, amb una senzilla porta i un ull de bou a sobre, que estava situada a tocar del mas Guixeres. Actualment, les construccions d'aquest mas estan completament conquerides per la vegetació.

3. Capella de Santa Maria de la Roqueta
Emplaçada en el soterrani de la casa de can Batlle de la Roqueta, fou inaugurada i beneïda el diumenge 18 de juny de 2006.

4. Capelles de la Immaculada i de Sant Josep a can Brugada
Autors diferents ens situen dues capelles en aquest mas. D'una banda la Capella de la Immaculada, de la que Gavin ja en parlava en pretèrit l'any 1982. I d'altra banda tenim la Capella de Sant Josep que Corominas & Marquès, el 1972 ja donaven per desapareguda. Una explicació podria ser que fos una mateixa capella dedicada a ambdues advocacions.

5. Ermita de Sant Natzari
Per arribar-hi cal deixar el cotxe al prat que hi ha prop de can Talaia i seguir a peu fins a arribar a l'ermita, situada a uns 400 metres d'altitud Citada al segle XI, va patir els terratrèmols del primer terç del segle XV, essent restaurada al voltant del segle XVII, de manera que de l'original romànic, avui en dia tan sols resta l'absis i les primeres filades de carreus de la nau. En general és un edifici de petites dimensions, d'una sola nau, planta rectangular i absis semicircular, a l'exterior del qual destaquen arcuacions llombardes com a elements decoratius. Les obertures, al centre de l'absis i al mur de migdia, són d'arc de mig punt de doble esqueixada.

6. Església de Sant Miquel
Al segle XVIII, el primitiu temple romànic va patir una radical transformació: s'alça la nau i l'absis central, es construeixen dues naus laterals, el campanar i la nova façana.
El que avui en dia podem veure és una església de planta basilical formada per tres naus, la central coberta amb volta de canó i les laterals amb volta de creueria, i una capçalera amb tres absis, el central sobrealçat, l'absidiola de migdia reconstruïda i la de tramuntana refeta. El conjunt dels absis presenten una cornisa decorada amb arcuacions llombardes i lesenes. La façana és d'estil barroc fruit de les reformes del segle XVIII, amb una porta quadrangular decorada amb motllures, al centre de la qual hi ha un cap alat molt esquemàtic. Corona la porta un petit rosetó i una garlanda amb la data 1736, així com també una fornícula amb la figura de l'arcàngel sant Miquel vencent el diable.
A migdia de la façana sobresurt la torre campanar de planta quadrada, coronada per una coberta piramidal.

7. Creu de la Santa Missió de Sant Miquel de Campmajor
A tocar de la carretera des de Sant Miquel porta al Santuari del Collell, a mà dreta, tot just passat el riu Ritort, s'aixeca aquesta creu de pedra que corona una alta columna encastada en una roda de molí en la qual es pot llegir una inscripció que diu «Santa Missió 1960».

8. Vell cementiri parroquial de Sant Miquel
Del vell cementiri parroquial, situat a tocar de la paret sud i de l'absis de l'església de Sant Miquel, actualment resten 4 o 5 tombes al terra del jardí que envolta l'església.

9. Cementiri parroquial de Sant Miquel
Tot just a tocar de l'església de Sant Miquel, per la seva banda nord-est, fou construït als voltants dels anys cinquanta del passat segle XX, per substituir al cementiri vell. Està format per un centenar de nínxols distribuïts en dues fileres enfrontades entre si.

10. Cementiri parroquial de Sant Natzari
De l'ermita de Sant Natzari, que actualment és de propietat privada, se sap que havia estat parròquia i que tenia cementiri.

VENTATJOL
1. Església de Sant Feliu - RUÏNES
2. Creu de terme del Collell
3. Cementiri parroquial - ABANDONAT

1. Església de Sant Feliu
Petita església d’una sola nau que havia tingut un esvelt i senzill campanar de planta quadrada a l’angle sud-oest, amb obertures de punt rodó. La portalada era quadrada amb llinda de pedra i al seu damunt un simple ull de bou.
Si bé encara es mantenia dempeus als anys noranta del passat segle XX, fou enderrocada el 1998 a causa del seu mal estat, quan ja li faltava bona part del teulat. Actualment només es conserven restes del mur de migdia amb dos contraforts de l’església.

2. Creu de terme del Collell
Pocs metres abans del santuari del Collell, tot just al trencall que porta a Ventatjol.
Antigament, una mica més allunyada, en el punt exacte entre els límits de Sant Miquel de Campmajor i Sant Ferriol, s'aixecava una creu de terme, que pel que podem llegir en l'actual, fou construïda l'any 1718 i destruïda en el decurs de la Guerra Civil. El conjunt consistia en una base piramidal de pedra, acabada en tres esglaons sobre el que s'enlairava una esvelta creu sostinguda per una columna octogonal. L'actual creu de pedra, construïda el 1942, està formada per cinc cossos: un basament esglaonat de quatre graons octogonals, un peu en forma de creu, una columna o fust circular acabat en una motllura quadrangular, amb inscripcions a cada una de les cares, i una creu de braços rectes que en una banda representa la crucifixió i a l'altre la Mare de Déu del Collell.

3. Cementiri parroquial de Ventatjol
A tocar de la desapareguda església de Sant Pere i Sant Feliu, tot i que abandonat, encara es poden veure les sepultures dels antics estadants de la zona i d'antics i històrics capellans del santuari del Collell, com és el cas del popular mossèn Pius Masvidal, per exemple.

*** Extraido del libro de ABELLÁN, Joan Anton (2021). Pedres i més pedres. Inventari de les construccions religioses del Pla de l'Estany. Cornellà del Terri: MMV Edicions.

Bookmark and Share