Llibres

FOC, TERRA I AIGUA. FORNS, RAJOLERIES I POUS DE GLAÇ DEL PLA DE L’ESTANY

FOC, TERRA I AIGUA. FORNS, RAJOLERIES I POUS DE GLAÇ DEL PLA DE L’ESTANY

Editat en català per MMV, l'any 2018. Escrit conjuntament amb Carles Puncernau

Article aparegut en el diari El Punt, sota el nom «Un homenatge a la indústria menuda», el 29 de novembre de 2018, i signat per Ramon Esteban, on el periodista fa una descripció del llibre.

La llista de treballs de recerca i divulgació del patrimoni etnogràfic del Pla de l’Estany s’acaba d’enriquir amb un llibre sobre unes indústries vinculades al món rural que havien quedat oblidades pel pas del temps. Foc, terra i aigua. Forns, rajoleries i pous de glaç del Pla de l’Estany, de Joan Anton Abellán i Carles Puncernau (Edicions MMV), és, d’una banda, un exhaustiu catàleg dels pous de glaç, forns de calç, ciment, guix i carbonet, i rajoleries de la comarca dels quals o bé es conserven rastres físics i documentals o bé la memòria es manté en la gent més gran entrevistada pels autors. I, d’una altra, esdevé un mitjà per aprendre els orígens d’aquestes indústries i el context social i històric en què es van desenvolupar aquí i a la resta del país.

La feina d’Abellán i Puncernau ha estat un “treball pacient; detectivesc, fins i tot”, afirma el fotògraf i escriptor Ernest Costa en el pròleg. De fet, els autors admeten que inicialment pretenien només tractar dels forns de calç i de guix, però quan van començar a gratar es van veure abocats a ampliar el ventall temàtic. En total hi surten 185 construccions, que normalment estaven vinculades a una casa de pagès i a l’existència de la font de la matèria primera a la vora: afloraments de calç, guix o margues (per a fer el ciment) o simplement una riera que es congelés a l’hivern per treure’n els blocs que es guardarien al pou de glaç. Cada element es presenta agrupat per municipis, en capítols on el lector trobarà força fotografies, un material que és interessant per si mateix. D’una altra banda, de cada construcció s’explica les tipologia al llarg de la història, les seves característiques arquitectòniques, l’ofici amb el qual estava vinculada, els processos de producció, els usos del producte i les característiques químiques de la matèria primera. Foc, terra i aigua. Forns, rajoleries i pous de glaç del Pla de l’Estany és el segon volum de la col·lecció Llegat Patrimonial del Pla de l’Estany.

Bookmark and Share