Llibres

EL VELL PUPITRE (1962-1971)

EL VELL PUPITRE (1962-1971)


Exemplars editats per encārrec.

Un breu repās al que varen ser aquells anys al Col.·legi Salesiā de Sant Josep, del carrer Rocafort 42 de Barcelona. Els companys, els professors, les festes, els cāstigs,....

Bookmark and Share