Llibres

CLUB NATACIO BANYOLES. 1925-2000

CLUB NATACIO BANYOLES. 1925-2000


Editat el setembre del 2000 pel Club Natació Banyo

Escrit per Gemma Busquets i Jordi Ferrer, em vaig encarregar de la direcció i coordinació.

Transcric la introducció d'aquest llibre, editat el setembre del 2000 pèl Club Natació Banyoles obra de Gemma Busquets i Jordi Ferrer, i del que em vaig encarregar de la direcció i coordinació.

El llibre que teniu a les mans pretén recuperar part de la història d'una de les entitats més emblemàtiques de Banyoles. Els 75 anys de vida del Club Natació Banyoles no es poden entendre sense conèixer la situació política, social i cultural de la ciutat, de Catalunya i del món. És, doncs, una història del Club, del nostre Club, però també una oportunitat per recordar fets i anècdotes que formen part de la nostra memòria col·lectiva.

El llibre s'estructura en cinc capítols. I la divisió de cadascun dels cinc capítols en una primera part de context històric i una segona on s'analitza l'activitat del Club a partir de les seves seccions (natació, rem, waterpolo, esquí aquàtic...) respon a aquesta doble finalitat. La lectura, tot i mantenir la línia cronològica dels esdeveniments, planteja salts enrere cada vegada que s'estudia, una a una, les seccions del Club. Hem considerat que aquesta distribució de la història era la més adequada perquè el lector pogués optar per seguir una secció al llarg del anys, però també tingués a l'abast una visió de conjunt del que va significar el Club en un moment determinat.

Els cinc capítols del llibre ajuden a distingir els diferents períodes de l'entitat. Des del seu naixement el desembre de 1925, al cafè de la Dàlia, fins a la seva liquidació al 1934, el Club va ser un entitat bàsicament d'estiu, amb pocs socis, però que contribuí lentament a superar les pors a les aigües de l'estany. La segona etapa s'inicia l'any 1944 amb la represa de les activitats després de la Guerra Civil, la primera travessia a l'estany i els cursets per aprendre de nedar i es tanca a l'any 1960.

L'any 1960 la demanda de la població i la iniciativa dels directius de l'època fan possible la inauguració del primer gran edifici de la història. S'obre una tercera etapa per a l'entitat, que s'arrela de debò en la societat, organitza activitats culturals i, amb la inauguració de la piscina coberta l'any 1967, es converteix en un centre d'activitats esportives tot l'any. La popularització, però, vindrà acompanyada més endavant per problemes econòmics. La secció de rem no se'n ressentirà gràcies al mecenatge de l'empresari cubà Pedro Abreu, que deixarà Banyoles el 1980.

Del 1980 fins al 1992, el Club viu moments difícils. Manté l'activitat i, fins i tot, neixen noves seccions com el windsurf o el triatló, però els problemes econòmics l'obliguen a tancar la piscina durant gairebé un any. De tota manera, el nomenament de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 92 i de Banyoles, com a subseu del rem dóna una oportunitat única per fer el salt qualitatiu més gran de la seva història.

Des del 1993, el llibre recull la metamorfosi de la ciutat i de l'entitat. És la cinquena etapa, la de l'impuls definitiu del Club i de la gran ampliació de la massa social fins al punt que les instal·lacions s'han fet petites i ja es plantegen projectes més ambiciosos a nivell comarcal.

Un cop establerta la divisió de 75 anys d'història, una de les dificultats que ha comportat la recerca d'informació ha estat la poca documentació dels anys quaranta als setanta referent al Club. El fet que el Club no disposi del material d'aquesta etapa cal buscar-lo en les inundacions del febrer de 1982, quan l'entitat va perdre bona part del seu fons històric i d'arxiu, conservats al soterrani de l'edifici.

D'altra banda s'ha de precisar que cadascun dels testimonis consultats aporta la seva versió dels esdeveniments, però sobretot la seva vivència personal, el que és, en definitiva, la pròpia història del Club. En aquests 75 anys hi ha molts noms que han fet i fan la història del Club Natació Banyoles; molts socis, exsocis, col·laboradors i amics del Club en general que s'hi senten identificats però que potser no apareixen en aquest llibre. Hagués estat impossible fer un llistat detallat amb noms i cognoms.

El nostre relat no ha volgut ser personalista sinó reflectir la feina del conjunt, dels que han signat èxits però també dels que han assumit fracassos; de tots aquells que han contribuït a fer possible que el Club celebri els seus primers 75 anys.

Bookmark and Share