Articles - Indústries i comerços

L'HUMOR DEL SEGLE PASSAT

L

El Mirador. La revista del Pla de l'Estany
núm.90, març 2013, p.33

En èpoques de carnavals, l'escarni i la burla estan a l'ordre del dia, però m'ha arribat a les meves mans una fotocopia d'un article aparegut un mes de juny, en una publicació d'abans de la Guerra, podria ser que fos el 1932 i que probablement formava part d'una d'aquelles revistes que es publicaven, i encara es publiquen, en motiu de les diferents festes del barris, on tot i no estar en carnavals ni en èpoques dels innocents, surten tot un seguit d'anuncis de comerços banyolins que donen una imatge carnavalesca o d'innocentada a l'esmentada publicació. Així, en aquesta secció d'anuncis podem llegir, i copio literalment, fins i tot amb els comentaris i errades ortogràfiques que hi surten, el següent:

PESQUERA GENERET. Brenars i brenedics. Se lloguen barques artificials.
FILLS DE NARCIS FRANCH. Importació i exportació de pells i curtits. sucursals a París, Londres i Camós.
LLORENÇ QUER. Drogueria. Perfumeria. Bacallaneria i garbansos patentats.
MN. A.SAUQUER I COMP. Comissions i representacions celestials.
Acreditada Clínica Quirurgica del DOCTOR MAS CARO (aquí hi ha una errata de imprempta. Ha de dir Mascaró).
TABERNA. ESTANC. LOTERIA. a can BARTROLDO. Especialitat en arengades a la brasa.
BAR DE SANT ANTONI. REFRESCOS REFRESCANTS. Servits per les més distingides senyoretes del barri. Preu de les consumacions Un ral. Propina pel Sant, voluntària.
Se curen tota classe de malalties en catalá. DOCTOR COROMINAS.
Acadèmia de música i cant JOAQUIM MATEU. Classes gratuites per a sords i muts.
Fill de P. MALAGELADA I RALITA. Sucs de raims de terra i forasters. Nou desptax: P.Constitució.
A CAN MILLERAS. Comestibles i bebestibles de primera calitat. No s'admet moneda falsa.
Carniceria i tocineria de JOSEP VALLMAJÓ. Se fan butifarres a mida i gust del consumidor.
GRAN BATZAR DE MIQUEL FURMENT. Se regalen com a propaganda tota classe de gèneres el 30 de febrer.
PERE TARRATS (A TIT). Diversions populars. Tir al blanc. Baboya, etc. Elegància i novetat amb l'ataconament de sabates usades.
OLIVERAS, BOFILL I COROMINAS. Adornistes de carrers. Especialitat en arcs triomfals. S'en fan de grans i de petits.
Bons vins, licors, aiguardents i aiguaclars. Vda i filla de M. MALAGELADA.
GRAN HOTEL VESPA. Esmerat servei a la carta. Se despatxen torrades económiques.
PERET BELLOSTAS. Dibuixant i porter de foot-ball. Rival d'en Samora. Se ven un gos.

Evidentment desprès de llegir aquest anuncis, em venen al cap un munt de preguntes: com per exemple que son barques artificials o com es poden patentar els garbansos?. Però de fet era un tipus d'humor que havia estat molt de moda a finals del segle XIX i començaments del XX dins la societat catalana en publicacions com L'Esquella de la Torratxa, el Cucut o el Papitu. I que va fer que sortissin idees tant genials com la d'emetre accions de borsa de la Catalana Merdifera, en imitació de la Catalana Aurífera, que pretenia buscar inversors per extreure or de les mines del Montseny; o la creació d'escenes antimonàrquiques com les del Rei Micomicó o recreacions literàries del Don Cuan Tanorio i fins i tot el certament polilingüe Muxiganguesch, on es premiava la poesia més incomprensible i qui aconseguís dir menys coses amb més paraules. En fi ... l'humor d'un altre temps.

Bookmark and Share