Artículos - Deportes

REMERS DEL 1883

REMERS DEL 1883

El Mirador. La revista del Pla de l'Estany
núm.26, novembre de 2007

Sempre que parlem de rem i fem referència a les primeres competicions a l'estany, posem com a data de referència les regates que es van dur a terme per la festa petita de l'any 1886 i, possiblement que sigui cert el fet de que en aquesta data, es van dur a terme les primeres regates competitives a l'estany en una prova en que participaven equips forans, per el que no es cert es que fossin les primeres regates dutes a terme a l'estany.

En unes notes manuscrites d'en Joaquim Hostench i Torrent, en la que era la seva llibreta de butxaca, corresponent a l'any 1883, hi posa: "Tripulantes de la canoa Teresita en la regata celebrada el dia 4 Sebre de 1883" i un cop descrits aquests, ens esmenta els tripulants de l'altra embarcació, la Mercedes, que curiosament son les dues embarcacions locals que el 1886 també competiran entre si. Es a dir que tres anys abans de la data que fins ara donàvem com a bona per a la primera competició de rem a l'estany, ja hi havia un grup de banyolins que competien entre si.

Segons Hostench, el tripulants d'aquella primera regata n'eren, a banda d'ell mateix: Francesc Mirosa, Ramon Romaní, Joan Casanovas, Narcis Puig, Pere Casals, Joan Perpinyà, Esteve Boschmonar, Joaquin Morelló, Francesc Prat i els timoners Joan Ribas i Enric Puig. A mes a mes, dos noms estan taxats, Vicenç Laqué i Pere Rodriguez, cosa que possiblement vol dir que, per un motiu o altra, aquell dia no van competir, però que el mes probable es que en altres ocasions ho fessin. Però qui eren aquells primers esportistes dels que tenim constància??

- Joaquim Hostench Torrent. Fou un dels que van acompanyar Jacint Verdaguer en la seva passejada per l'estany de l'any 1884, va formar part de la comissió de festes de 1886 i l'any 1911 fou membre de la junta directiva del Llach Esport Club, com a vicepresident de regates. L'any següent, amb motiu de la visita que va fer a la nostra ciutat la Infanta Isabel de Borbon, exercí de timoner de la barca en la que aquesta fou un passeig per l'estany.

- Pere Casals Coll (1852-1915): Forma part de la comissió de festes de 1886 a mes a mes de ser-ne el President d'Honor. L'any 1887 fou nomenat regidor de l'Ajuntament de Banyoles i dos anys mes tard en fou escollit Alcalde.

- Joan Perpiña Pujol: D'aquest home, que mereixeria un capítol a part, i que va formar part de la Comissió de festes de 1886, es pot esmentar que fou president de la Cambra de Comerç i Navegació de Barcelona (1915-1918), que va estar Condecorat amb la Cruz de Isabel la Católica i que va traduir Schiller, Goethe i Shakespeare.

- Joan Ribas Foix: Industrial barceloní, amic dels Perpinyà, va formar part de la comissió de festes de 1886.

- Esteve Boschmonar Dalmau: Aquest fabricant, regidor de l'Ajuntament de Banyoles en diferents ocasions, formà part de la tripulació que acompanyà Jacint Verdaguer en la seba visita a Banyoles i fou membre de la comissió de festes de 1886.

- Joaquim Morelló Nart (1859-1926): Farmacèutic de professió, fou membre de la Junta de Sanitat local durant l'epidèmia de còlera morbo de 1885. Dos anys mes tard va formar part del jurat de les regates de 1887.

- Francesc Prat Galter: El que fora secretari de la "Sociedad del Fomento" i propietari d'una casa d'allotjament, formà part de la comissió de festes de 1886 i fou jurat de les regates de 1887.

- Vicenç Laqué (1820-1920): D'aquest barceloní que va morir centenari, sabem que fou fabricant de ciment a can Laqué, al Terme i també regidor de l'Ajuntament de Banyoles els anys 1909 i 1910.

- Pere Rodriguez Caixàs: Del que fora germà del director de El Bañolense, només sabem que fou jutge de sortida de les regates que es van dur a terme l'any 1887.

Dels altres cinc tripulants, de moment, no n'he pogut trobar cap referència.

Bookmark and Share