Artículos - Deportes

EL GIMNÁSIO HIGIÉNICO

EL GIMNÁSIO HIGIÉNICO

El Mirador. La revista del Pla de l'Estany
núm.19, abril de 2007

A vegades, en llegir dues publicacions diferents, ens adonem que cadascuna d'elles dona la seva versió dels fets, per la qual cosa el resultat final pot arribar a ser contradictori, però en el cas que ens ocupa, i que fa referència al Gimnásio Higiénico fundat a finals del segle XIX al carrer Colom de Banyoles, tant la premsa escrita com la tradició oral venen a dir el mateix, o en el millor dels casos es complementen, però en el que si difereixen es en el nom del seu fundador.

Si ens atenem a la tradició oral, a la que ens fa referència el que fou cronista de la ciutat l'Antoni Maria Rigau, el fundador d'aquest gimnàs, fou un tal Onrey; mentre que, en el cas de la premsa escrita, en fou un tal Bartomeu.

Sobre l'Onrey, en l'article Va passar la faràndula, de l'Anton Maria Rigau, publicat al novembre de 1950 en la revista Horizontes, se'ns diu que a finals de la darrera dècada del segle XIX, s'instal·la Banyoles, un estranger anomenat Onrey, que fou un element que aconseguí fama i renom, i que muntà un gimnàs al carrer Colom - Gimnàsio Higiènico - que fou força concorregut per la joventut de l'època.

Per la seva banda, el Semanario de Bañolas del 14 de novembre de 1897, diu que el senyor Julio Bartomeu professor de gimnàstica estableix un gimnàs a Banyoles, i mesos mes tard, concretament el 24 d'abril de 1898, la mateixa publicació fa referència a que aquest mateix senyor, director del Gimnásio Higiénico, havia organitzat el diumenge anterior una vetllada de gimnàstica al Teatre de la Vila.

Segons ens explica en Rigau en un altre article publicat en la mateixa revista el gener de 1951, titulat Onrey, l'home que va sobrevolar l'Estany, l'Onrey, era un tipus de formes atlètiques, que havia actuat des de la seva infància amb diverses "troupes" i que era equilibrista, trapezista i prestidigitador. Mes endavant en el mateix article fa referència a l'establiment que muntà al carrer de Colom, i que a la façana lluïa el nom de Gimnásio Higiénico, una pintura obra de l'artista local Ciril Masoliver.

D'en Juli Bartomeu, poca cosa mes sabem, només que en l'acta municipal de data 29 de gener de 1898, el Consistori es planteja la possibilitat que aquest professor de gimnàstica dones classes d'aquest esport al recent creat cos de bombers i a la mainada de les escoles municipals.

I sobre l'Onrey, en Rigau ens diu que va desaparèixer igual que va aparèixer, emportat pel món de la faràndula. Sembla ser que va estar poc temps desprès de dur a terme, la que segurament fou la primera gesta aèria de la comarca: travessar l'estany amb un globus, on en lloc de la barqueta va instal·lar-hi un trapezi on va fer els seus exercicis. El globus que es va enlairar des de l'Horta d'en Diaz (que estava situada a la confluència dels carrers de la Barca i Ponent i que s'allargava fins l'Estany) va anar a aterrar mes enllà dels boscos de Can Morgat a la falda del Turó de Matella.

Del que si podem estar segurs es que al carrer de Colom va existir-hi a les darreries del segle XIX un gimnàs anomenat Gimnásio Higiénico. Ara be, de qui va estar el seu fundador sempre ens quedarà el dubte de si be foren socis o si fou en Juli Bartomeu el continuador del negoci muntat per l'Onrey o a l'inrevés.... o be foren una mateixa persona.

Bookmark and Share