Artículos - Deportes

DEL LLACH ESPORT CLUB I D'ALTRES

DEL LLACH ESPORT CLUB I D

El Mirador. La revista del Pla de l'Estany
núm.16, gener de 2007

De tots ens es mes o menys coneguda la història del Club Natació Banyoles, creat l'any 1925 per un grup de joves banyolins amb la intenció d'ajuntar tota aquella gent que a l'estiu s'atrevien a banyar-se a l'estany i que fins aquells moments ho feien en qualsevol racó lluny de les mirades indiscretes de la població. Però, a banda d'aquest, han hagut altres intents de dur endavant un club esportiu a la riba de l'estany.

El primer d'ells es remunta a l'any 1911, quan un grup de gent, engrescada per l'èxit assolit l'any anterior en unes regates organitzades pel Real Club Nàutic de Barcelona animà al Consistori a que recolzés la idea de crear un Club que abracés totes aquelles activitats relacionades amb l'estany, des del mateix rem fins a la pesca. Fou així com el darrer dia de la Festa Major es van dur a terme un seguit d'actes per dur a terme aquest projecte. L'acta va començar de bon matí amb una recepció a l'Ajuntament als membres del R.C.N. de Barcelona que s'havien desplaçat a la ciutat. En acabat, i precedits per cinc orquestres, es van dirigir cap a l'Estany on es va fer l'acta de col·locació de la primera pedra, tal i com va publicar el Semanari de Banyoles de data 19 d'octubre: "...el Sr. Secretari llegí una memòria explicativa, i després firmaren l'acte totes les entitats, tancant-se en una urna de cristall qu'es ficà dins de la pedra que fou baixada ab uns ternals tocant les orquestes una peça com a conclusió de l'acte...·"

Un cop col·locada la primera pedra, i com a cloenda de l'acte, l'Alcalde, entre d'altres paraules va dir:
"…la construcció d'un casal que ab nom de Llach-Spot-Club ha de ser per a Banyoles no sols centre esportiu, un mer lloch de passatemps, sinó el lloch ont se reuneixin tots los qui integralment sentin vera predilecció per l'estany..."

Però malgrat la solemnitat dels actes, al que hem d'afegir que fins i tot ja s'havien enllestit els plànols de l'edifici que s'havia de construir, tot va quedar en un projecte i el que Llach Sport Club no va tirar endavant.

A finals dels anys 20 del segle passat, segons explica en Ventura Pau en el seu recull "75 anys d'història del deport a Banyoles", un equip de remers, amb la finalitat d'entrenar-se en un lloc adient i que reunis millors condicions que les del port barceloní els donava, vingueren molt sovint amb les seves embarcacions per a preparar-se i poder fer un bon paper a les Olimpíades de 1928. I possiblement el fet de veure aquest remers a l'estany, fos el causant de que un grup de ciutadans s'unís per formar una societat de rem, com així surt publicat a Vida Banyolina del 31 d'agost del 1930:
"Per unes proclames que circularen la setmana passada ens hem enterat de la formació d'una novella societat esportiva destinada exclusivament a fomentar en nostra ciutat la pràctica del rem. Segons diuen persones enterades, la composició de la junta directiva de la jove entitat es donarà a conèixer la setmana pròxima, primera de la seva constitució legal."

Però, tal i com va passar amb el Llach Sport Club, d'aquesta societat no se'n va saber res mes.

A començament dels anys 40 i desprès d'uns anys d'inactivitat, el Club Natació Banyoles torna a reeixir, i una de les seves prioritats era la de construir un edifici. El primer d'ells, però que no va tirar endavant, es un projecte del 1940, a tocar de la pesquera de l'Oca. Anys mes tard, el 1947, l'arquitecte municipal de la nostra ciutat, Francesc Figueres, fa un "Anteproyecto de Club de Natación y Remo", on es projectava construir un edifici de dues plantes i terrassa; però per problemes econòmics no es va arribar a dur a terme. Finalment, quaranta anys desprès d'aquell primer projecte de l'any 1911, concretament el 1952 s'inaugura el primer edifici, obra de'n Francesc Figueres, format per uns vestidors i un magatzem, a tocar de la pesquera de l'Oca.

Seria aquest, doncs, el primer edifici esportiu que, a tocar de l'estany, es construiria a la nostra ciutat.

Bookmark and Share