Artículos - Deportes

COM VA COMENÇAR ... LA PESCA

COM VA COMENÇAR ... LA PESCA

Els Colors del Pla de l'Estany
núm. 245, maig 2020, p.42

Si bé podem considerar la pesca com una pràctica ancestral, lligada a la supervivència de l'ésser humà, de la que al segle XIV ja hi ha referencies on es parla de pesca a l'estany, no serà fins el 23 d'octubre de 1910, ?tres dies abans de la I Festa del Peix, organitzada per Francesc Darder i que va consistir en alliberar milers d'alevins de carpes, gardins i truites per tal de repoblar les seves aigües?, quan es va organitzar el primer concurs de pesca de la comarca i que fins l'any 1916 es va repetir cada any. Desprès haurem d'esperar fins l'any 1941 per tornar a trobar un nou concurs de pesca, organitzat en aquest cas pel Patronat de Pesca de l'Estany.

Finalment, a partir de 1947 i per iniciativa de l'Ajuntament de Banyoles es crea un nou concurs de pesca, per les festes de la Mare de Déu d'agost, amb una continuïtat que gairebé ha arribat fins els nostres dies: el Concurs de Pesca a l'Estanyol.

Passats uns anys, l'any 1959 es creà la «Sociedad de Pesca de la Asociación de pescadores deportivos El Lago», amb seu al Bar Plaza de Banyoles, la qual l'any 1961 organitzarà el «I Campeonato de Cataluña de Pesca Fluvial». Però la creació d'aquest concurs va fer que es fes palesa l'escassetat d'espècies piscícoles a l'estany. Va ser així com a poc a poc es varen anar fent noves aportacions de peixos fins l'any 1979 es que s'acaben les repoblacions anomenades «incontrolades» per donar pas a les repoblacions de peixos autòctons, com la feta l'any 1981 per ICONA.

L'any 1979 divergències amb el consistori banyolí, que no volia tallar el canyissos i vims que hi havia a l'entorn de l'estanyol, va fer perillar el concurs, d'aquí que l'any següent, i per tal d'evitar problemes, el consistori va fer unes lligades de vegetació per tal de facilitar l'accés dels pescadors a l'aigua, però limitant el numero de participants.

En els darrers anys, si bé l'Associació a guanyat a nivell competitiu, arribant a guanyar el campionat d'Espanya i a disputar el campionat del món, a nivell social ha estat el contrari, amb una baixada tant en nombre de socis com en venda de llicències per pescar. I la causa s'ha de buscar en l'escassetat de peixos que hi ha tant a l'estany com a l'estanyol, des de que s'han dut a terme els controls per fer fora les anomenades especies no autòctones, el que ha fet que l'any 2016 ja no es disputés el tradicional concurs de pesca.

Això ha dut als seus membres a cercar nous llocs on poder dur a terme la seva afició. Actualment se'ls pot trobar al riu Fluvià, on l'associació té un coto entre la reclosa de Serinyà i el passallís de Vilert.

Bookmark and Share