Artículos - Costumbres y tradiciones

EL «FLITADOR»

EL «FLITADOR»

L'Agenda
núm.68, març 2018, pp.68-69

Per començar he de dir que no sé si és correcte o no aquesta paraula, però el cas és que, si el diccionari de la llengua catalana dona per bona la paraula flitar, possiblement aquesta també ho pugui acabar sent, si és que ara no ho és. Tot i que, pensant-ho bé, si ara ja no ho és, no crec que ho sigui per que és un d'aquest «enginys» que avui en dia ja han quedat en l'oblit.

I de fet, jo recordo que a casa quan les mosques o els mosquits començaven a aparèixer, agafàvem aquell aparell allargat, que sempre estava col·locat en lloc prominent, i dèiem «vaig a flitar...», i és que flitar, segons el diccionari esmentat és «projectar un insecticida líquid qualsevol, per polvorització, amb una manxa especial anomenada popularment màquina de flitar».

De fet l'aparell en sí consisteix en un cilindre que conté un pistó accionat a mà per tal de forçar l'aire cap a la part frontal. I fins aquí quasi bé és el mateix que una bomba de les emprades per inflar les rodes de les bicicletes. Però a diferència d'aquesta, a sota de la part frontal, hi ha fixat un contenidor cilíndric, que actua com a diposit per l'insecticida, el qual s'omple mitjançant un petit orifici tancat per un tap de cargol. Ara el que no veiem és que dins d'aquest recipient hi ha un tub de sifó que va des d'aquest fins el cilindre de la bomba.

Quan bombegem l'aire del tub, l'expulsem cap a la part frontal, on s'ha practicat un petit orifici, el qual fa que la velocitat d'aquest aire augmenti de forma sensible provocant, tot just al moment de la sortida, una depressió que absorbeix l'insecticida i l'expulsa cap a l'exterior tal com si fos un modern aerosol.

Ara, el perquè d'aquest nom, cal buscar-lo en aquest cas en el nom d'un insecticida comercialitzat en un principi als Estats Units l'any 1923, per la petroliera Standard Oil Company, la companyia de John D. Rockefeller, però que es va estendre per tot el món en poc temps, de manera que a l'estat espanyol ja trobem anuncis, d'aquest producte anomenat FLIT, a diaris com l'ABC de l'any 1926.

Tot i que la icona de la marca era un soldat que polvoritzador en mà, posava a ratlla tot el que es movia, l'any 1928 va donar lloc a tot una sèrie d'espots publicitaris, que es van allargar durant 17 anys, on els protagonistes eren tot tipus de personatges als que sempre se'ls veia amenaçats, i fins i tot atacats, per tota classe d'insectes, els quals eren repel·lits al crit de «Quick, Henry, the Flit».

I com anècdota esmentar que un dels personatges que surt a l'obra The Butterfly and the Tank, de l'escriptor nord-americà Ernest Hemingway, fa servir precisament un «Flit gun» però en aquest cas el personatge en qüestió en lloc d'insecticida l'emplena d'aigua de colònia i entra en un bar madrileny en plena Guerra Civil espanyola, ruixant al cambrer, però d'on no surt realment molt ben parat, tota vegada que els altres van armats amb pistoles i en plena guerra els ànims no estan per bromes.

I per molt que altres marques existents en el mercat tinguessin el seu propi polvoritzador, com poden ser DEM, ORION, DAGA, SU-CI, NEXA, WAITER, HUDSON, NEOCIDE, EXCELSIOR o FOGO, totes elles amb els mateixos objectius que FLIT, és a dir que «exterminan moscas, mosquitos, chinches, hormigas, cucarachas y todos los insectos del hogar y sus germenes», cap d'ells va aconseguir que el nom del seu producte passés a designar l'aparell amb el que es dispensava.

Bookmark and Share