Artículos - Biografias

JAUME DE CARRERAS I DE LLACH, CAVALLER, D'AVANTPASSATS SERINYADENCS

JAUME DE CARRERAS I DE LLACH, CAVALLER, D

Els Colors del Pla de l'Estany
núm.177, stembre 2014, p.50

Jaume de Carreras, pertanyia als Carreras de Serinyà, un llinatge que gaudia de privilegi de generositat —gaudien dels mateixos drets i immunitats dels cavallers i els seus fills ostentaven el títol de donzells— sancionat pel Duc de Feria, Virrei de Catalunya, el 20 de juny de 1601, i que descendien de Joan i Pere de Carreras, dels solars de Carreras de Vall i Carreras de Munt respectivament. «Homens de paratge de Serinyà», defensors, l'any 1462, dels setges de Girona durant la «Lugartenencia de la Reina Doña Juana Enriquez» —mare del futur Ferran el Catòlic— els quals el 23 de febrer de 1481 foren «elevados a la dignidad de Generosos por privilegio del Rey Don Fernando II de Aragón».
Nascut a Sant Martí Vell l'1 de gener de 1651, era fill de Baldiri Carreras, de Serinyà, —que el 1648 encara surt esmentat com a «ciutadà del lloc de Serinyà»—, i d'Anna Estradé-Llach i Vidal, de Sant Martí Vell, hereva dels Llach dels Àngels de Sant Martí Vell, amb qui s'havia casat el 27 de novembre de 1648. Cal esmentar, per fer-nos una idea de qui era aquesta família, que en Baldiri, l'any 1683 havia obtingut del Bisbe de Girona llicencia per tenir tomba i poder fer els enterraments dels seus familiars dintre l'església santuari dels Àngels, al centre de l'església actual. Del matrimoni d'en Baldiri i l'Anna nasqueren sis fills, tots ells a Sant Martí Vell: Anna, Joan (1650), Jaume (1651), Miquel (1653), Euròsia (1658) i Joan (1660), donant-se la circumstància que en Jaume, tot i ser el tercer dels fills, va ser l'hereu del patrimoni familiar.
L'11 de febrer de 1680, a Sant Joan de Mollet, en Jaume es va casar en primeres núpcies amb Maria Oliver de l'Hom i Pellicer (1657-1696), de Sant Joan de Mollet, amb qui va tenir cinc fills, tots ells nascuts a Sant Martí Vell: Baldiri, nascut el 25 de gener de 1681 i que va casar amb Margarida Ribas, el 25 d'abril de 1706; Josep, nascut el 1682; Narcís, Caterina, nascuda el 1685 i Marçal, que ho va fer el 1687. L'any 1696 va enviudar, casant-se de nou amb Maria Pagès del Castellar.
Va assistir per part del Braç Militar —organisme polític del Principat de Catalunya que representava l'estament nobiliari—, a las Corts Catalanes de 1701 celebrades al convent de Sant Francesc de Barcelona, i que varen estar presidides pel rei borbó Felip IV d'Aragó (Felip V d'Espanya).
Va morir a Sant Martí Vell el 27 d'octubre de 1705.

Bookmark and Share