Artículos - Biografias

FRANCESC DE AMELLER I MARTINELL, INICIADOR D'UNA SAGA

FRANCESC DE AMELLER I MARTINELL, INICIADOR D

Els Colors del Pla de l'Estany
núm.111, març 2009

En Francesc Ameller i Martinell, va néixer a Rupià el 7 de juliol de 1699, i era fill d'en Francesc Ameller i Manca, sastre d'ofici, i de Catalina Martinell. Als 19 anys, el trobem visquen a la nostra comarca i als 25, el 24 d'octubre de 1724, es casa a l'església de Centenys, amb Fracesca Duran (10/04/1701 - 2/4/1753), de Peralada, amb qui va tenir deu fills, dels que només cinc van arribar a l'edat adulta. El 18 de juliol de 1753, pocs mesos desprès de la mort de la seva primera esposa, es torna a casar, aquest cop amb Catalina Casadevall i Buscarons (23/11/1718 - 6/6/1794), vídua de Ferrer, amb qui no va tenir descendència. Va morir el 2 de maig de 1780 i fou enterrat a Centenys.

Va crear a Banyoles una indústria de teixits i fou l'inventor a l'Estat, juntament amb el seu fill Pere, dels anomenats "lienzos góticos" blancs i tenyits a imitació dels holandesos. En una relació que el 20 de juliol de l'any 1779 l'Ajuntament de Banyoles envia al Governador Civil, parlant de la indústria banyolina, esmenta: "... fábrica de lienzos de hilo de cáñamo que se fabrican en crecido número habiendo sido el primer pueblo que por dirección e invento de Francisco Ametller, comerciante de él, se fundó y promovió un sistema de indústria, tan útil que se ha extendido a diferentes pueblos del principado, evitando con ello la introducción de lienzos ordinarios...." El 1743 la seva fabrica posseïa 22 telers per a teixir teles fines i 6 per a teles d'estopa i sacs. Donava treball a 12 mestres teixidors, 5 fadrins teixidors i 7 aprenents.

El 1749, seguint les passes del seu germà Josep, que havia comprat un mas a Banyoles, va comprar el mas Peraseca i altres propietats que aquesta família tenia a Galliners, Sant Esteve de Guialbes i Fallines. El Mas Peraseca, que pel que sembla va mantenir el nom degut a que en el mas on vivia el seu germà era conegut amb el nom de la família Ameller, en aquells moments era una construcció molt mes petita que l'actual i tant sols estava construïda la banda esquerra, ja que el cos central i la banda dreta la va manar edificar ell mateix: " ... completando la construcción de la casa-manso o sea el bloque central y el de la derecha asi como mejorando el terreno aportando mas de 1000 carros de tierra que sacaron del Clot de la Draga, cerca del Lago, ya que parte era yermo y parte tierra...". Un any desprès, el 1950, convertit ja en un dels prohoms de la ciutat, es nomenat "Bayle de Banyoles" Un cop acabades les obres, l'any 1765 s'hi va traslladar amb tota la família.

Els de Ameller tenien telers en diferents masos, com a Verges. També, tot i que no hi tenien cap relació amb Arenys de Mar hi van muntar una companyia naviliera, formada per 4 o 5 velers, i feien el transport a La Havana i a Florida; però a conseqüència de la Guerra del Francès bona part d'aquest imperi va desaparèixer. La creació d'aquesta indústria, juntament als serveis que els seus avantpassats havien prestat a la corona espanyola, va fer que en data 28 de novembre de 1779, el Rei Carles III el nomenes tant amb ell com amb el seu fill amb el privilegi de "Ciutadans Honrats de Barcelona" i els concedís l'escut de fons vermell i banda d'escacs que el creua (on el vermell simbolitza la sang vessada per diferents generacions i la banda d'escacs la gran quantitat de vegades que havien posat la seva vida en joc). Conseqüencia d'aquest nomenament es que en data 18/11/1801 el vicari general ordeni posar els títols de noblesa de "Don" i "De" al "pare i el fill Ameller". corregint tots els documents oficials que hi havia escrits (partides de naixement, actes de defunció,...etc.)

Bookmark and Share