Artículos - Biografias

FRA MIQUEL AGUSTÍ, L'ESCRIPTURA AL SERVEI DE LA PAGESIA

FRA MIQUEL AGUSTÍ, L

Els Colors del Pla de l'Estany
núm.144, setembre 2009

De la vida d'en Miquel Agustí se'n sap ben poca cosa, tret de que va néixer a Banyoles l'any 1560, que la seva mare es deia Antiga i que tenia una germana que es deia Maria (casada amb Antoni Faig) i que fou "prior del Temple de la fidelissima vila de Perpinyà, de la religió de l'Hospital de Sant Joan de Hierusalem" (els Hospitalers de l'Ordre de Sant Joan de Jerusalem - anomenada mes tard ordre de Malta - varen rebre les possessions dels templers, quan el papa Clement V, l'any 1312 va abolir aquesta ordre). La casa de Perpinyà va compartir amb la de Masdéu (al municipi de Trullars i que era un exemple d'explotació agropecuaria i rural) la capitalitat del Temple rossellonès en tot allò que concernia a les relacions polítiques i comercials. Va morir als voltants de 1630, i aquesta dualitat entre els dos convents (separats entre si per poc més de 15 kilòmetres) fa que avui per avui es faci difícil saber en quin dels dos llocs va passar els darrers dies de la seva i on va estar enterrat.

L'orde del Temple, va realitzar en tot el Rosselló, moltes accions de millora, en els molins, assecament d'estanys, roturació de conreus i millora de muntanyes; a més a més disposaven de diversos ramats d'ovelles, bous i eugues i els drets corresponents sobre pastures. Fra Miquel, amb l'experiència adquirida amb aquest contacte amb el món rural, amb el conreu de les terres i amb el bestiar, va publicar l'obra Llibre dels secrets de agricultura, casa rústica i pastoril. El llibre fou imprès a Barcelona l'any 1617, i fins a finals del segle XVIII se n'havien fet 23 edicions, la majoria en castellà. Durant un llarg període, aquesta obra es va convertir en un referent en agronomia i un autor respectat a tot Europa. Consta de tres parts: la primera part ensenya com interpretar els canvis de temps, com curar malalties, com tenir un hort amb plantes medicinals, flors i fruiters i com combatre les diferents plagues; la segona tracta la manera de plantar, conrear i podar les vinyes, com fer vi, vinagre i oli i altres aigües medicinals i bàlsams; i la tercera de com construir una casa rural, l'art de fer de pastor i com guarir els animals domèstics, des de "los cavalls y altres besties de treball" fins a altres de mes casolans com "vaques, porcs, gallines, conills, abelles i cuques de filar seda". Era un llibre de tècnica agrícola i a la vegada un manual de medicina tant humana com animal, i del que es podria dir que es un tractat universitari destinat a una audiència llega.

Podem constatar la importància que aquesta publicació va tenir en aquella època, si llegim el llibre d'en Francisco de Zamora "Diario de los Viajes Hechos en Cataluña". En aquest, quan parla de la visita que el 15 de maig de 1787 va fer al monestir de Sant Geroni de la Murtra, explica que va poder veure a la llibreria del monestir la primera impressió de la "Agricultura", i no fa referència a cap altra llibre, cosa que ens ve a ressaltar la importància del Llibre del Prior, com també se l'anomena.

El resó d'aquest autor i el que va representar, ho pot demostrar el fet de que el seu nom no ha caigut en el oblit, tal i com es va poder constatar l'any 2007, quan l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat Politècnica de Catalunya van constituir la Fundació Miquel Agustí, emmarcada en el projecte del Parc Agrari de Sabadell, amb l'objectiu de potenciar la investigació i el foment de les varietats vegetals tradicionals catalanes.

Bookmark and Share