Artículos - Biografias

EN JOAN PRAT I LA SEVA LABOR ASSOCIATIVA

EN JOAN PRAT I LA SEVA LABOR ASSOCIATIVA

Els Colors del Pla de l'Estany
núm.105, setembre de 2008, p.42

En Joan Prat i Brugada va néixer a Banyoles l'any 1901. Fill d'en Francesc Part, membre de l'Ateneu Republicà i procurador dels tribunals, estudià primer al Colegio Cervantes, d'en Narcís Vasallo, i més tard al Col·legi de la Immaculada dels Germans Gabrielistes. L'any 1918, un cop acabat el batxillerat al col·legi dels Hermanos, treballà d'oficinista a la fàbrica "Fills de Narcís Franch", on aprendrà comptabilitat i correspondència en francès; dos anys més tard entrarà a la casa comercial "Can Canova", dedicada a la compra i venda de bestiar, fins l'any 1924, en que sota la dictadura d'en Primo de Rivera, marxarà a fer el servei militar al Marroc, on intervindrà en la retirada de Xauen.

L'any 1928, entra a formar part de la junta del Club Natació Banyoles dirigida per en Joaquim Colomer, essent-ne escollit, el 31 de juliol, membre de la comissió de futbol. L'any 1929 es produeix el daltabaix de la secció de futbol, la qual es expulsada del Club, però en Joan es una persona valorada per la Junta Directiva, el qual el nomena, el 3 de març, membre de la Comissió de Natació. Uns mesos més tard, el juliol, hi ha un canvi a la cúpula directiva del Club, i agafa el timó en Lluís Hostench el qual nomenarà amb en Joan Prat tresorer de l'entitat. Desprès l'expulsió de la secció de futbol i tot i el èxit assolit l'any següent en l'organització dels Campionats de Catalunya de Salts i Natació, el desencís en el si del Club era total i arribats el juny de 1931 els aleshores president, proposà una renovació de la Junta i es nomenà Jaume Butinyà nou president de l'entitat. El 15 de juny en Joan Prat presentarà la seva dimissió i serà substituït per l'Esteve Boschmonar en el càrrec de tresorer.

Però no per això deixà de banda la seva labor associativa. El desembre de l'any 1930 havia estat designat tresorer de l'associació Lliga de Defensa de l'Agricultura, Indústria i Comerç de Banyoles i Comarca i el 8 d'abril de 1934 n'és nomenat president de la mateixa associació. L'any 1940 de nou es nomenat tresorer, però aquest cop del "Casino Bañolense".

Per la seva banda, a nivell laboral, l'any 1929 començarà la seva activitat com a corresponsal de banca i que el durà a treballar per a diferents entitats fins l'any 1972 en que es jubilà i traspassà la corresponsalia de Banca a la seva filla Anna Maria.

I per si sembla poc, a la seva vida laboral i associativa, ve a sumar-se la de la política municipal. El febrer de 1934 es nomenat regidor de l'Ajuntament de Banyoles, i l'octubre del mateix any Alcalde Segon. El 18 de febrer de 1936 es nomenat novament regidor fins el mes d'agost, quan els regidors de dretes varen ser destituïts pel govern de la Generalitat de Catalunya. Un cop acabada la Guerra Civil, el 3 de gener de 1940 es tornat a ser nomenat Regidor i a la vegada Primer Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Banyoles. El gener de 1949 deixarà definitivament la política municipal.

Va morir a Banyoles, l'any 2001, poc desprès del seu centenari

Bookmark and Share