Artículos - Biografias

EL MESTRE RETAULISTA, FRANCESC SOLIVES

EL MESTRE RETAULISTA, FRANCESC SOLIVES

Els Colors del Pla de l'Estany
núm.206, febrer 2017, p.51.

Fill de «Nicolau ces Olives, pintor divorciat de la seva esposa Antigosa» ?segons documenta Salvador Sampere en Los cuatrocentistas catalanes (1906), per constar en escriptura de 27 d'octubre de 1447 en el manual de Pere Devesa? Francesc Solibes (o Solibes o ça Olives) va néixer a Banyoles a mitjans del segle XV i possiblement es va formar a l'escola dels Borrassà de Girona, un taller familiar de pintors i artesans gironins.

Fins l'any 1480, segons es desprèn del contracte de l'obra realitzada per Solives a Sant Llorenç de Morunys, encara treballava a Banyoles: «[...] Joan Piquer, mercader de la vila de Sant Llorenç de Morunys, feu construir al preu de 150 lliures barcelonines lo retaule de la Pietat al pintor Francesc Solibes, de Banyoles. Die 17 mensis Julii 1480».

L'any següent, però, ja el trobem establert a Tarragona on possiblement tenia obert un taller i va pintar algunes obres, entre elles el retaule destinat al santuari de la Mare de Déu de la Bovera, a Guimerà. Va ser a la capital tarragonina on va néixer l'any 1502 el seu fill, conegut com a Francesc Olives, també pintor, ajudant del també pintor renaixentista Jaume Segarra a Reus (1517) del que va acabar essent-ne soci vers el 1527, tot i que també va fer companyia amb en Joan Albiols (que a la vegada n'era el seu sogre) i amb Pere Homdedeu, amb els que va pintar la banderola de la confraria de Sant Lluís. A Francesc Olives se li atribueix l’interessant Retaule dels Sants Metges de Vallmoll.

A banda de la seva etapa tarragonina, Francesc Solives sembla ser que també va residir a l'entorn de la saragossana ciutat de Calataiud, on possiblement va realitzar les pintures de Torralba de Ribota i de Villarroya del Campo, així com La Crucifixió, ?venuda per l'església parroquial de Tobed (Saragossa) l'any 1954, aprofitant que es duien a terme unes reparacions de la teulada d'aquesta església?, i La taula de Sant Cosme, de la mateixa església parroquial de Tobed.

A banda d'aquestes obres, a Solives se li atribueixen també; el Retaule de la pietat, de Sant Llorenç de Morunys; el retaule amb escenes de la vida i mort de Sant Joan Baptista, donat pel magnat John D.Rockefeller a la col·lecció del Cloisters Museum de Nova York l'any 1925, i que actualment es troba al Metropolitan Museum de Nova York; la taula de Sant Bartomeu; la taula de la Visita de la Mare de Deu al temple, al museu Lazaro Galdiano de Madrid, i uns retrats de sants i profetes en el fons d'obra del Museu Nacional d'Art de Catalunya, de Barcelona.

A Banyoles, al final dels anys cinquanta del passat segle si li va donar el seu nom a un carrer que anteriorment formava part de l'anomenat grup de Santa Maria dels Turers o Cases Barates, i que està situat a tocar de la plaça Xesco Boix, on hi la llar d'infants La Balca, i que en direcció al Pla de l'Ametller va paral·lel al carrer de Mossèn Baldiri Reixac.

Així mateix en els vitralls centrals de l'església de Santa Maria dels Turers hi figura una escena inspirada en la Coronació de la Verge del retaule de Sant Llorenç de Morunys.

Bookmark and Share