Artículos - Biografias

EL DOCTOR PERE DE CORTADA I CASTANYER

EL DOCTOR PERE DE CORTADA I CASTANYER

Els Colors del Pla de l'Estany
núm.137, maig 2011

En Pere Cortada, fou un eminent humanista, filòsof, metge i orador, que va néixer a Banyoles el 2 de maig de 1800. Era fill de Josep Antoni Cortada Futlló, apotecari, nascut a Olot, fill del també apotecari olotí Miquel de Cortada, i de Francesca. El seu pare va exercir diversos càrrecs municipals, essent regidor degà el 1799, i procurador de l'abat Joaquim de Laplana i Natota, el 1795. La seva mare va ser Marianna Castanyer Brichfeus, de Banyoles, filla del doctor Pau Castanyer i Francesca Brichfeus. El seus pares es varen casar a Banyoles el 12 de febrer de 1786, i varen tenir diversos fills, entre ells Joan Antoni, que segui la tradició familiar paterna i estudià la carrera de farmàcia, Miquel i Pere.

De família religiosa - el seu germà Miquel fou presentat, el 1803, per al benefici dels Arcs de Santa Pau, i ell mateix ho fou el 1817 per els dels sants Martí i Isidre de Santa Pau - en Pere va estudiar al col·legi dels pares Carmelites de Girona, una escola que en aquells anys es trobava a l'alçada de les més avançades de l'època. Allí va destacar com un gran orador amb només 18 anys, quan sostingué publiques conclusions generals de filosofia, deixant ven demostrat que era posseïdor de grans coneixements, tant en filosofia i metafísica, com en geografia i història natural.

Aquest seguit de conclusions el dugueren a publicar, en la impremta Agustí Figaró de Girona, un opuscle de 32 planes, que contenien 269 temes de discussió corresponents a aquestes ciències, i que portava per títol: Philosophiae conclusiones quas Publico Proponunt Cartamini. D.Petrus de Cortada et Castañer et D.Joannes Prat et Rovira.

Tot i que en aquest opuscle els autors signaven com a "clerici et in Carmelit Gerund Cenobio", en el cas d’en Pere Cortada no es pot concloure que arribés a ordenar-se sacerdot, i el més segur que abandonés la carrera eclesiàstica per tal de poder-se dedicar a la carrera mèdica.

Sabem que l'any 1825 estudià a la Universitat de Cervera, segons consta en el llistat de "passaports de Viatge d'Estudiants de Cervera" que es lliuraven a estudiants i catedràtics per tal que podessin moure's lliurement dins el territori.

Casat amb Vicenta Rivas, fou professor de medicina i cirurgia, i va exercir la seva professió a Barcelona, on arribà a sobresortir entre el seus contemporanis, aconseguint fins i tot la medalla d'or que atorgava cada any el Col·legi de Metges, en el decurs d’un certamen públic on, sobre un tema escollit pels professors de la facultat de medicina, es premiava al millor dissertador.

Des del 9 d'abril de 1838, fou membre de la Sociedad Médica General de Socorros Mútuos. Va morir a València, el 5 de febrer de 1839, ciutat on va residir els darrers anys de la seva vida.

Bookmark and Share