Artículos - Biografias

ANTONIO ANTENTES BERGA, DIRECTOR DE L'HOSPITAL DE BANYOLES

ANTONIO ANTENTES BERGA, DIRECTOR DE L

Els Colors del Pla de l'Estany
núm.231, març 2019, p.52.

Natural de Besalú, era net de l'escrivent Bru Antentes (o Antentas) i Josepa Beatriu, i fill del notari de Besalú, Manuel Antentes, que s'havia casat amb la filla del també notari Miquel Berga. Venia, doncs, d'una família d'una certa posició econòmica i important a la seva comunitat, com a mostra d'això ell (el 1781), el seu pare i el seu germà Miquel (també notari) van ser priors de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú. La seva germana Francesca va casar amb el doctor en drets Josep Vicenç Pujol i Pastor. Era una família considerada a la seva època d'intel·lectuals.

Ell també es va dedicar a l'ofici de notari, però va aconseguir excel·lir més en la vida social. Va arribar a ser doctor en dret per la Universitat de Cervera. Així mateix, va ser doctor en filosofia. Exercí com a notari de Crespià entre 1789 I 1793 —de la mateixa manera que ho havien estat el seu pare (1748-1787) i el seu sogre (1748-1771)—, i de Besalú entre 1788 i 1793, on també havia treballat el seu pare (1745-1789).

El 19 d'agost de l'any 1796 va obtenir el títol de «Privilegio de Ciudadano Honrado de Barcelona» i en el document s'especifica que no tenia fills.

La relació de la nissaga Antentes amb la comarca del Pla de l'Estany i amb Banyoles especialment, es va reforçar quan ell (o un familiar seu del mateix nom i cognom) va ser nomenat director de l'hospital de Banyoles (en una època en que el seu funcionament era força modèlic, cosa que queda demostrada pels diferents torns que entre els diferents professionals s'organitzaven, per tal de cobrir les necessitats dels malalts, així com per les diferents reformes que es varen dur a terme). Més endavant, ho va ser del de Santa Coloma de Farners (deuria de ser de l'antic Hospital de Pobres, ja que a partir de 1792, en motiu de l'ampliació de l'església parroquial, que estava necessitada de l'espai que ocupava aquella institució, s'inicià la construcció d'un nou hospital) i Mataró (possiblement a l'anomenat Hospital de Santa Magdalena que estava ubicat on actualment hi ha l'ajuntament de la ciutat).

Com a nota anecdòtica cal esmentar que el 1786 estava subscrit, com a persona il·lustrada, al Diario Noticioso, Curioso, Erudito y Comercial, Politico y Económico, considerada la primera publicació de periodicitat diària publicat a Espanya, i que a partir de 1788 va passar a nomenar-se Diario de Madrid. En aquells anys, aquest diari constava de dues seccions: una de divulgació amb articles d'opinió —normalment traduccions franceses—, i una altra d'informació econòmica on s'anunciaven vendes, lloguers, ofertes, demandes, etc.

Bookmark and Share