Artículos - Biografias

MARIA RABASSA SAGUER I LA FARGA ESCATLLAR DE BANYOLES

MARIA RABASSA SAGUER I LA FARGA ESCATLLAR DE BANYOLES

Els Colors del Pla de l'Estany
núm.219, març 2018, p.48

Nascuda a Banyoles el 13 de juny de 1772, pertanyia a una família que ja surt esmentada al segle XVI, era una família amb tradició de terres i de la indústria, posseïdors de molins drapers, fariners i paperers. Era filla de Pere Rabassa Fares, moliner de farina, i de Maria Saguer Pagés, de Jafre; i neta del també moliner Joan Rabassa.

La Maria es va casar el 28 de juliol de 1787 amb el fargaire Antoni Bernich Vinyals amb qui va tenir dues filles: Antònia i Llúcia Bernich Rabassa. Val a dir que per la seva banda, els Bernich, oriünds de Cornellà del Terri, n'eren, des de l'any 1703, els propietaris de la Farga de Banyoles, desprès d'haver-la adquirit en subhasta a l'Ajuntament de Banyoles.

L'any 1794 va morir l'Antoni Bernich, deixant amb herència un patrimoni força malmès, d'aquí que la seva vídua no tardés en contraure un nou matrimoni, aquest cop amb un adroguer, administrador de l'Estafeta de Correus de Besalú, de nom Simon Escatllar, que l'any 1793 havia estat l'administrador de l'Antoni Bernich, a la vegada que recaudador de contribucions dels Reial Cadastre de Besalú, i que feia poc s'havia quedat vidu, de la Maria Mañach Xifrer, amb la que havia tingut cinc fills dels que en aquells moment sobrevivien quatre: Simon, Domingo, Francisco i Pere Escatllar Mañach. La cerimònia nupcial es va dur a terme a l'església parroquial de Santa Maria dels Turers, el dia 11 de gener de 1796, però amb la particularitat que va ser una doble cerimònia, doncs també es varen casar la filla petita de la Maria, l'Antònia, que tenia 8 anys, i un fill d'en Simon, en Domingo, de 15 anys. Amb aquest doble compromís, la farga que fins llavors havia estat em poder dels Bernich, va anar a parar a mans dels Escatllar, quedant la Maria com a usufructuaria i l'Antònia que n'ostentava la nua propietat. D'aquest darrer matrimoni va néixer en Joaquim Escatllar Bernich, que en fou l'hereu de tot el patrimoni, entre ells l'edifici de la farga i el moli de paper.

El recents casats, tant uns com el altres, varen passar a residir a la casa dels Escatllar, a Besalú, així com també ho va fer l'altra filla, la Llúcia, que l'any 1809 es casaria amb el sastre de Besalú, Vicenç Sicra.

Del matrimoni de la Maria amb en Simon varen néixer set fills, dels que cinc varen arribar a edat adulta: Simon (nascut el 1797 i que es va establir a Banyuls), Francesca (que el 1818 es va casar amb Bonaventura Sagols), Ignasi (nascut el 1803 i establert a Roses), Anna (casada amb Ignasi Servitja) i Maria (nascuda el 1809 i casada amb Lluís Güell).

La Maria va morir a Besalú el 5 de febrer de 1813 essent enterrada a l'església de Sant Vicenç d'aquesta població, a les escales del presbiteri de l'altar major. Mentre que el seu marit, en Simon, la va sobreviure fins l'any 1833.

Bookmark and Share