Nous projectes

APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LA FAMILIA "DE AMELLER" DE BANYOLES

APROXIMACIÓ HISTÒRICA A LA FAMILIA "DE AMELLER" DE BANYOLES


Estudi sobre aquesta família que provinent de Cassà de Pelràs (Baix Empordà) es varen instal·lar primerament a Centenys i desprès a Banyoles (Pla de l'Estany) on varen comprar el Mas Peraseca. Ja el 1575 a un avantpassat d'aquesta família, Pere de Ameller, se li concedia privilegi militar per part del rei Felip I. A partir d'aquí, aquest cognom ha estat associat a gran empresaris i militars, essent l'iniciador de la saga banyolina, Francesc de Ameller i Martinell (Rupià 1699 – Banyoles 1780).

Bookmark and Share