Articles - Biografies

JOAQUIM SARQUELLA. PRIMER SOCI D'HONOR

JOAQUIM SARQUELLA. PRIMER SOCI D

Els Colors del Pla de l'Estany
núm.95, novembre de 2007

Si mirem les primeres actes del Club Natació Banyoles, no ens ha d'estranyar que amb data 24 de juny de 1927, el aleshores president, Joaquim Colomer, proposes nomenar en Joaquim Sarquella soci honorífic del Club. I es que en Joaquim Sarquella i Dellunder n'era el propietari del Cafè La Dàlia, la primera seu social del Club, i també n'era el propietari de la pesquera número 10, el lloc on aquell primerenc club duia a terme les seves primeres activitats de esportives.

El mateix mes que es que es proposat per soci d'honor, demana que la pesquera de la seva propietat sigui partida en dos, quedant el costat esquerra per el Club: "... el Sr. Sarquella ha manifestado tener necesidad del local que actualmente ocupa el Club para bañarse. Se ha acordado construir uno de independiente para uso exclusivo de los Srs. Socios. Tambien es aprobado el precio que costaran dichas obras y para que sea una garantia para el Club se firmara un contrato con el Sr. Sarquella .... el coste que supondrá dicha construcción equivaldria al corriente de cinco años a partir de hoy..."

Passats aquests cinc anys, a finals de 1932 i suposo que degut, entre altres coses, al mal moment que travessa el Club, que com diuen els seus directius "està tocat de mort", en un extrem tal, que en una carta enviada per en Manuel Hostench amb en Jaume Butinyà li esmenta el fet que l'any anterior s'havien oblidat de cobrar les quotes als seus associats, farà que en Sarquella desmunti la palanca que hi ha davant la seva pesquera i s'emporti totes les fustes aixì com les sureres del camp de natació i waterpolo, i ho dipositi al seu local del carrer de la Canal, on tenia un taller de mobles.

Possiblement aquí s'acabaria la relació entre en Sarquella i el Club, doncs en un escrit entrat a l'ajuntament el 27 de juny de 1932, en Josep Roura (l'avi Lero), que treballava amb ell, demana permís, que se li concedeix, per posar-hi un rètol anunciant la venda de carpes, la qual cosa pressuposa a pensar que aquest tindria la pesquera arrendada.

En esclatar la guerra, es va incorporar al front l'octubre de 1938 i l'any següent va passar la frontera amb les tropes vençudes, sent internat en un camp de concentració del Rosselló, d'on sortí per anar a Moscou. Quan la invasió alemanya va anar a Taixkent (Uzbekistan) on va morir l'any 1943.

La seva casa fou saquejada i desprès ocupada per l'Auxili Social. Finalment la família la va vendre. Per la seva banda la pesquera, de la que n'era propietari des de l'any 1924, en que la va heretar del seu pare, va quedar desmantellada i finalment, l'any 1943, una seva neboda, la Carme Dellunder la traspassà amb en Josep Roura.

Bookmark and Share