Articles - Biografies

BENET DE ROMAGUERA, DE L'ORDE DE SANT JOAN DE MALTA

BENET DE ROMAGUERA, DE L

Els Colors del Pla de l'Estany
núm.164, agost 2013, p.48

El banyolí Benet de Romaguera i de Vilossa va rebre l'encàrrec familiar de perpetuar el cognom Romaguera. Aquest cognom, per voluntat d'un seu rebesavi per línia materna, s'havia perdut en favor del de Perpinyà. Feia uns anys un Romaguera s'havia casat amb una Perpinyà, però el seu rebesavi va pactar que el primer cognom dels descendents del matrimoni seria el de Perpinyà. Per aquest motiu els germans de Benet de Romaguera, portaven els cognoms de Perpinyà i de Vilossa.

A mitjan del segle XVII, Francesc Romaguera i Batlle, Doctor en ambdós drets, va casar amb Maria Perpinyà, filla de Joan Perpinyà, Ciutadà Honrat de Barcelona i de Margarida Batlle i Marquès. A l'hora de testar, però, Joan Perpinyà nomenà, l'any 1684, hereu el seu nét, Josep, fill d'en Francesc i de la Maria, però amb l'obligació de fer servir el cognom i les armes dels Perpinyà.

Fou així com en Josep Romaguera i Perpinyà, va passar a nomenar-se Josep Perpinyà. Els altres germans, en canvi, varen portar el cognom Romaguera. Aquest casà amb Teresa de Foxà, i el seu hereu fou Antoni de Perpinyà i de Foxà, el qual, per la seva banda, va casar el 1746 amb Maria Agustina de Vilossa i de Gayolà, de qui varen néixer en Josep Antoni, Joan Baptista, Maria, Francesc i Benet, tots nascuts a Banyoles.

Encara que, com a curiositat, cal comentar que al segle XV, un avantpassat d'en Benet, anomenat Pere Romaguera, casat amb Margarida Vinyavella, varen tenir com a fruit del matrimoni a la Margarida Romaguera i Vinyavella, que al casar amb Feliu Estanyol va seguir imposant el seu cognom Romaguera als seus fills, en lloc del d'Estanyol. El primer dels quals fou en Joan Romaguera (Estanyol), transmeten-sa aixi el cognom Romaguera per davant del d'Estanyol. És a dir que, de fet no serien ni Romaguera ni Perpinyà, sinó que serien Estanyol.

En Benet va néixer a Banyoles el 4 de setembre de 1757. Va rebre el nom de Benet, Josep, Antoni i Francesc. Posteriorment, el 1782, va ingressar a l'Orde de Sant Joan de Malta o Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, moment en el que segurament va adoptar el cognom Romaguera, doncs en la seva ordre d'ingrés apareix amb els cognoms "Romaguera, Vilossa, Foxá y Gayolà". En el seu expedient de proves de noblesa consta que la Reial Audiència havia constatat que els Romaguera tenien privilegis des de l'any 1015, concedits pel Comte Borrell de Barcelona, havien assistit a les Corts Catalanes celebrades a Barcelona l'any 1701, que foren presidies pel rei Felip IV d'Aragó, i tenien el tractament de "Don" (recordem que per ingressar a l'Orde s'havia de demostrar, a banda de la puresa de sang, noblesa amb una antiguitat mínima de cent anys).

Bookmark and Share