Articles - Biografies

ANTONI DE PERPINYÀ I DE FOXÀ, ÀLIES ROMAGUERA

ANTONI DE PERPINYÀ I DE FOXÀ, ÀLIES ROMAGUERA

Els Colors del Pla de l'Estany
núm.224, agost 2018. p.44

L'Antoni de Perpinyà i de Foxà (o Josep Antoni de Perpinyà i Foixà), àlies Romaguera, era fill de Josep de Perpinyà Estanyol Romaguera i de Teresa de Foxà Balaguer, dues famílies de forces arrels nobiliàries dins del llinatge català. Per par de la seva mare era descendent de la baronia del castell de Foixà i per part paterna dels Perpinyà, però també dels Estanyol Romaguera, cognom aquest darrer que era el que en principi li pertocava portar a l'Antoni, però per comprendre el perquè ens hem de remuntar al seu besavi, Joan Baptista de Perpinyà Ferrer, ciutadà Honrat de Barcelona, que del seu matrimoni amb Margarida Batlle i Marquès, va tenir d'hereva una filla, la Maria de Perpinyà, que a la seva vegada es va casar amb Francesc Estanyol Romaguera Batlle, cognom aquest que si bé en principi havien d'adoptar els seus descendents, en la realitat no va ser així, doncs en Joan Baptista va imposar als seus hereus directes, per via testamentaria, el cognom i les armes dels Perpinyà, d'aquí que el pare de l'Antoni, en lloc de nomenar-se Josep Estanyol Romaguera i de Perpinyà, fos Josep de Pepinyà i de Romaguera. En el seu testament el 1684 va imposar al seu hereu Josep de Perpinyà Estanyol l'obligació d'usar el cognom i les armes de Perpinyà. Va morir a Banyoles el 15 d'abril de 1767.

L'Antoni, que tenia una germana, de nom Gertrudis, monja de Santa Clara de Girona, va ostentar el títol de Ciutadà Honrat de Girona. El 1751 surt esmentat, entre d'altres possessions a Banyoles i Esponellà, com a propietari del "Molí paperer dit d'en Perpinyà" (que estava en mans dels Perpinyà des del segle XVII i on més tard va haver-hi la fàbrica de Xocolates Torras i després la Farinera Sorribas, situat a la Ronda Fortià) i el 1766 se sap que n'era el prior de la «Venerable Congregació de Maria Ssma dels Dolors» de Banyoles.

Es va casar, el 18 d'octubre de 1746, amb María Agustina Vilossa de Gayolà, natural de la Bisbal i filla de Benet de Vilossa i de Liberata de Gayolá y Avella. I fruit d'aquest matrimoni, foren, entre d'altres en Josep Antoni, en Joan Baptista, en Francesc, la Teresa i en Benet.

El primer d'ells, en Josep Antoni, cavaller del «Hábito de San Juan» en el Gran Priorat de Catalunya, com a hereu va seguir imposant el cognom Perpinyà als altres cognoms, passant a la història com a Josep Antoni Perpinyà Vilossa, mentre que en Benet, que va ingressar a l'orde de Sant Joan de Malta, ho va fer com a continuador del cognom Romaguera por línia paterna, anomenant-se Benet de Romaguera Vilossa.

Bookmark and Share